Kommentarer

Astrid og Benjamin Lærervejledning  

Serietitel:
Lær dansk 1. klasse
Forfattere:
Birthe Nielsen, Berit Mortensen
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende
Klassetrin:
0.-1. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag

”Lær dansk” er et undervisningsmateriale til begynderdansk som andetsprog, og ”Astrid og Benjamin” er den første ud af fire små bøger til 1. klasse. Eleverne er netop startet i skole, og de fleste har endnu ikke lært bogstaver, lært at læse, at skrive osv. Eleverne har dog alle et talesprog, og det er ud fra dette, at de skal begynde at få tilgang til flere sprog, til at benytte skriftsprog - til at læse og skrive. I denne ”Lærervejledning - Astrid og Benjamin” er der til hvert opslag i elevbogen en række forslag til undervisningens tilrettelæggelse, og der gives anvisninger til hvilke aktiviteter, der kan udføres omkring hvert enkelt opslag. Bagest i denne lærervejledning findes fem forskellige slags kopiark: Sange, Bogstaver, Evaluering, Aktiviteter og Ordbog, som alle benyttes dels ved træning af forskellige discipliner, dels som supplement. 

Bogkortets ID
90378048
Dato for offentliggørelse
25. september 2015
Udgivelsesdato
1. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
112
Udgave/version
1
ISBN
978779756854
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
  • Dansk som andetsprog
   • Lærebøger/grundbøger (F.09.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
750 kr.
Emneord
dansk som andetsprog, begynderdansk
Klassetrin
0.-1. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende