Fantasy - Magiske elementer og andre genretræk  

Forfattere:
Stine Due Jensen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Dansk, Engelsk
Hf
Dansk, Engelsk
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

De magiske universer i fantasy tryllebinder de fleste. Intet er som det plejer at være, og derfor er det helt naturligt at møde trolden, elven, kæmpen, magiske elementer, blodige kampe osv. i fantasy. Men hvad kendetegner genren, og hvordan er den opstået? Disse spørgsmål forsøger bogen at belyse, og omdrejningspunktet for denne bog er at anvende denne viden til skrive sin egen fantasynovelle. Gennem arbejdet med bogen vil læseren få indblik i genrens særlige kendetegn og kendskab til, hvordan disse fantasytræk bruges både i bøger, film og spil. Læseren skal gennem arbejdet med bogen læse og analysere tekster, genkende genretræk og litteraturhistoriske træk og meget andet. Opgaverne i bogen er forskelligartede, og der bruges forskellige app’s, fx skal der produceres posters i Pages, mindmap i Popplet lite og lydfil i Shadow Puppet. Fælles for opgaverne er, at de samles sammen til læserens egen bog om fantasy i Book Creator. Opgaverne i bogen skal også føre læseren frem til at kunne producere sin egen fantasynovelle. Til dette er der undervejs hjælp fra fantasyforfatteren Christina E. Ebbesen, som gennem korte videoer guider læseren og deler ud af sin erfaring med at skrive fantasy. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf, hfe (C), VUC eller i tværfaglige forløb fx engelsk og dansk. Bogen kan også indgå som en del af andre forløb fx et forløb om eventyr. Bogen dækker primært nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelse Fortolkning Tekstforståelse Sammenhæng. Kompetencemål: Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Hfe C-niveau Kernestof: Stilistik Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse. Almen Voksenuddannelse (AVU) Dansk, Niveau G: Kernestof: Teksttyper. Dansk, Niveau F: Kernestof: Nyere og ældre fiktionstekster. Dansk, Niveau E: Kernestof: Analysebegreber. Dansk, Niveau D: Kernestof: Episke tekster Analysebegreber. Dansk som andetsprog, Niveau G: Kernestof: Fiktive tekster. Dansk som andetsprog, Niveau F: Kernestof: Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering Et udvalg af nyere og ældre litteratur Dansk som andetsprog, Niveau E og D: Kernestof: Et udvalg af dansk og oversat litteratur Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering 

Bogkortets ID
90341188
Dato for offentliggørelse
24. september 2015
Udgivelsesdato
27. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-93306-50-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Temaer og genrer (V.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
fantasy, fantasytræk, analyse, genretræk, litteraturhistoriske træk, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • Basis niveau
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
 • Hf
  • Dansk
  • Engelsk
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk