De syv dødssynder - Laster og dyder  

Forfattere:
Jytte Isaksen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Dansk, Mediefag, Religion
Hf
Dansk, Mediefag, Religion
Voksenuddannelser
AVU
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

De syv dødssynder beskrives ofte som en række laster, der afholder mennesker fra at leve det gode og det rigtige liv. Hovmod, Griskhed, Utugt, Misundelse, Frådseri, Vrede og Dovenskab - hvordan ser det ud i vores moderne liv? Hvordan bliver de syv dødssynder fx brugt i reklamer til at sælge produkter? Bogen sætter fokus på de syv dødssynder som et religiøst tema, men trækker tråde frem til det liv, der leves i dag. Læseren inddrages aktivt i emnet ved fx at skulle udarbejde en fotobog med hverdagsillustrationer over de syv dødsynder. I en anden opgave skal læseren producere en reklame, som kan være inspireret af de syv dødssynder. Opgaverne er mange og har det til fælles, at læseren kommer til at udarbejde varierede digitale produkter - film, ibooks, lydfiler m.m. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk, religion, mediefag, primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet (C), på hf, hfe (C), VUC og i tværfaglige forløb. Bogen dækker primært nedenstående niveauer: Grundskolen (9. - 10. klassetrin) Færdigheds- og vidensmål: Fortolkning Vurdering Perspektivering Planlægning Forberedelse Fremstillin Kompetencemål: Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Hfe C-niveau: Kernestof: Stilistik Argumentationsanalyse Kommunikationsanalyse. Almen Voksenuddannelse (AVU) Dansk, Niveau G, F, E og D: Kernestof: Skriveprocessen Teksttyper Kommunikationssituation. Dansk som andetsprog, Niveau G, F, E og D: Kernestof: Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i skrift Skriftsprog, herunder komposition, sammenhæng og modtagerbevidsthed. 

Bogkortets ID
90340203
Dato for offentliggørelse
24. september 2015
Udgivelsesdato
16. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-93306-43-1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Temaer og genrer (V.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (V.55)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (V.64.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
dødssynder, laster, dyder, religion, synd, VUC Syd
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
 • Hf
  • Dansk
  • Mediefag
  • Religion
 • Stx
  • Dansk
  • Mediefag
   • C niveau
  • Religion
   • C niveau