Varanasi - hinduismens brændpunkt  

Forfattere:
Silje Lyngar Einarsen, Bjarne Wernicke Olesen, Jens Toft Ravn Pedersen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Religion
Hf
Religion
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Udgivelsen tager hinduismens farverigdom alvorligt, og derfor er billedsiden opprioriteret med en række unikke billeder fra hinduismens praksisformer. Der er bl.a. fokus på følgende: Puja i hjemmet Tempelkult Festivaler og højtider Askese Yoga Tantra Gudebilledernes betydning Det hellige sprog, sanskrit Kastesystemet De fire livsstadier Udgangspunktet er således den hellige geografi, det hellige sprog, den materielle kultur og mangfoldigheden af praksisformer. For at gøre det eksotiske og fremmedartede nærværende foretages der undervejs sammenligninger med dansk folkekirkekristendom og andre religioner. Bogen indeholder elevaktiverende spørgsmål til hvert kapitel. Fremstillingen, teksterne og billedudvalget bygger på forfatternes gentagne ophold i Varanasi og Sydasien. Derfor indeholder udgivelsen en lang række unikke billeder samt nyoversatte tekster, der både stammer fra feltarbejde i byen og forskningsprojekter i klassiske sanskrittekster. 

Bogkortets ID
90196263
Dato for offentliggørelse
17. september 2015
Udgivelsesdato
1. september 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
50 øvelser | 18 faktabokse | 13 primærtekster | cirka 250 sider
Udgave/version
1
ISBN
9788761641242
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Religion
   • Andre religioner (G.64.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/varanasi-hinduismens-braendpunkt-26269.html
Emneord
hinduismens , farverigdom , praksisformer, Puja i hjemmet, Tempelkult, Askese, Yoga, Tantra, geografi, mangfoldigheden
Læringsmål
 • Hf
  • Religion
 • Stx
  • Religion