Erhvervsfag  

Forfattere:
Annette Møller, René Tolderlund Jakobsen, Frank Bornakke, Finn Møller Kristensen, Jesper Navne
Materialetype:
 
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Erhvervsfag iBog® er et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag 1,2 og 3 og introducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring. Erhvervsfag retter sig især mod grundforløb 1 og byder på værktøjer og metoder til at forstå, tage del i og forholde sig til erhvervsfaglige processer i en virksomhed. Materialet tilgodeser undervisningsdifferentiering alt efter elevernes forudsætninger, baggrund, indgang og fagretning. Erhvervsfag er bygget op omkring overskuelige og letlæselige afsnit med overskrifterne: Erhvervsfag 1 - et introducerende erhvervsfag, der skal styrke valgkompetencen Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 2 - hvor eleverne opnår generelle kompetencer Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed. Erhvervsfag 3 - erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Arbejdsplanlægning og samarbejde Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære Materialet guider eleverne gennem fagene med definitioner, refleksionsspørgsmål, interaktive opgaver, vedkommende eksempler samt praksisnære cases, som tager elevernes afsæt. Omdrejningspunktet er temaforløb og projekter, der er tværfaglige og inddrager såvel erhvervs- som grundfag, og samtidig er helhedsorienterede og praksisbaserede. Forløbene knytter an til skolernes fagretninger og lægger op til kollaborativ læring, bevægelse og innovative metoder: Cafeprojekt - byg din egen sandwich IKEA Den gode børnehave Projekterne trækker på teorimateriale fra de enkelte erhvervsfag. Nogle af projekterne er generelle, mens andre er tonet til konkrete indgange og fagretninger. Udgivelsen giver samtidig bud på evaluering og bedømmelse Klar til skolestart 2015 Følg udviklingen på erhvervsfag.systime.dk 

Bogkortets ID
90183754
Dato for offentliggørelse
16. september 2015
Udgivelsesdato
11. september 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1
ISBN
9788761671189
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/erhvervsfag-541.html
Emneord
fleksibelt , undervisningsmateriale, erhvervsfag 1,2 og 3 , arbejdsprocesser , grundforløb 1, metoder , værktøjer , virksomhed
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
    • Grundfag
      • Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1