Kommentarer

Kend endelserne - Tre ordklasser i dansk grammatik  

Forfattere:
Bach Susanne
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Hf
Dansk
Voksenuddannelser
AVU, FVU
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

I dag kommunikerer vi meget på skrift og mest af alt digitalt. Vi sender emails, SMS’er og bruger sociale medier til at poste nyheder. Det stiller nogle krav til vores måde at kommunikere på skrift på. Gennem arbejdet med bogen kommer læseren til at arbejde med ordenes endelser, de forskellige ordklasser m.m. Læseren kommer til at udarbejde et projekt ved hjælp af appen Explain Everything, og i dette projekt samles alle de opgaver, der arbejdes med gennem bogen: omskrivning af tekst fra talesprog til skriftsprog, opstille regler for, hvilke endelser, der bruges hvornår, koble billeder med sætninger og meget mere. Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af elever, der er udfordret i forhold til dét at kunne skrive korrekt, og den kan med fordel bruges i både folkeskolens ældste klasser og i gymnasier, HF og på VUCere Bogen dækker grammatik herunder ordklassers endelser for grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU. 

Bogkortets ID
90181760
Dato for offentliggørelse
16. september 2015
Udgivelsesdato
15. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
ISBN
978-87-93306-19-6
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Sproglære (V.08.j)
   • Stavetræning (V.08.k)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12 kr.
Emneord
endelser, grammatik, ordklasser, talesprog, skriftsprog, VUC Syd
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • D niveau
    • E niveau
    • F niveau
    • G niveau
  • FVU
   • Læsning
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau