Afsætning til eud  

Forfattere:
Thomas Bach, André Krogh
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Kontor, handel og forretningsservice
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Udgivelsen afsc.systime.dk åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder. Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation. Materialet er opbygget i F-, E- og et D og C-niveau, så det kan benyttes bredt på Erhvervsuddannelserne. Gennemgående figurer i materialet er familien Sund og Starkesen, som du følger både som forbrugere og som ansatte i forskellige virksomheder. Familien bor i nærheden af City Center, som rummer en lang række virksomheder. Familien kommer i dagligdagen i berøring med virksomhederne. De træner fx i City Motion, køber ind i City Super og hænger ud i Street Coffee. Datteren Liv har et studiejob i analysebureauet McPhone A/S, sønnen Bo er i lære i supermarkedet City Super, og mor Rie er salgsassistent i skobutikken Fashion Shoe. Med familien som hovedpersoner og City Center som baggrund gennemgås den relevante teori i en naturlig progression, som matcher bekendtgørelsen. I krydsfeltet mellem familien og virksomhederne opstår der opgaver, som eleverne kan arbejde med helhedsorienteret ved at følge én eller flere virksomheder. Alternativet kan der arbejdes mere emneorienteret. Virksomhederne i lokalområdet og City Center er omdrejningspunktet og referencerammen, og eleverne kan arbejde innovativt ved at inddrage det tomme butikslokale, der også findes i centret. Materialet rummer varierede opgavetyper, fx 5 hurtige til de små grå, foto- og researchopgaver, gruppebaserede opgaver, quizzer, vendespil, krydsord og andre interaktive opgaver. Materialet er tænkt praksisnært og er casebaseret. Desuden er der udarbejdet præsentationer og videoopgaver til materialet. 

Bogkortets ID
90179241
Dato for offentliggørelse
16. september 2015
Udgivelsesdato
27. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
15 videoer | 130 interaktive opgaver | 110 opgaver | 8 cases |
Udgave/version
1
ISBN
9788761680167
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/afsaetning-c-26075.html
Emneord
Afsætning , netmediets , differentiering , variation, F-, E- og et D og C-niveau, Erhvervsuddannelserne
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
  • Indgange
   • Kontor, handel og forretningsservice