Erhvervsøkonomi til EUD  

Forfattere:
Birgitte Schou, Gitte Størup, Henrik Højmark, Knud Erik Bang
Materialetype:
   
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Erhvervsøkonomi, Kontor, handel og forretningsservice
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Erhvervsøkonomi til EUD samler såvel teori som opgaver, men også videoklip, interaktive opgaver, selvrettende opgaver, præsentationer og quizzer. Udgivelsen dækker niveauerne F-C og henvender sig især til den merkantile indgang på EUD: Kontor, handel og forretningsservice. Vi møder Rikke Bæk fra Fashion Shoe, der illustrerer de forskellige teoretiske emner og sikrer det praksisnære. Udgivelsen er formuleret i et letlæseligt sprog og med grafiske elementer, der støtter eleverne og hurtigt giver et overblik over økonomiske grundbegreber og stofområder. Denne udgivelse er bygget op omkring 10 kapitler og følger fagbilagets opbygning. Den indeholder et bredt udvalg af opgaver formuleret i et letforståeligt sprog med indbygget progression. Opgaverne følger fire gennemgående virksomheder, som danner fælles referenceramme. Opgaverne er varierede og praksisnære og træner eleverne i begrebsforståelse, argumentation, informationssøgning, præsentationsteknik og brug af relevante it-værktøjer. 

Bogkortets ID
90179033
Dato for offentliggørelse
16. september 2015
Udgivelsesdato
3. september 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1
ISBN
9788761680150
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Erhvervsøkonomi (V.16)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/erhvervsokonomi-til-eud-26078.html
Emneord
Erhvervsøkonomi , EUD , teori , opgaver, videoklip, Kontor, handel , forretningsservice, teoretiske emner, praksisnære, letlæseligt
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Erhvervsøkonomi
  • Indgange
   • Kontor, handel og forretningsservice