Bag Så Det Batter - og hjælp verdens fattigste i kampen mod sult  

Serietitel:
Bag Så Det Batter
Forfattere:
Folkekirkens Nødhjælp og Foreningen for Madkundskab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Geografi, Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Madværksted
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Folkekirkens Nødhjælp

Bag Så Det Batter går helt enkelt ud på at bage sammen med eleverne, sælge kagerne og donere indtægterne til Folkekirkens Nødhjælp, samtidigt med, at eleverne lærer om fødevarer og andre kulturer. På den måde får eleverne ikke bare fingrene i kagedejen, men bliver også inddraget i arbejdet for verdens fattigste. Shaka Loveless og Annemette Voss (vinder af Den Store Bagedyst 2013) har været med Bag Så Det Batter i Uganda. Besøget inspirerede Annemette til at udvikle lækre kageopskrifter med jordnødder og lime. Og i samarbejde med Foreningen for Madkundskab har vi lavet en lærervejledning, som giver inspiration til arbejdet med madkundskab, bæredygtighed og kultur. Find det hele på www.bagsådetbatter.dk. Her kan I også tilmelde jer. To gange om året trækker vi desuden lod om en spændende præmie blandt jer, der donerer på www.bagsådetbatter.dk/donation 

Bogkortets ID
90037763
Dato for offentliggørelse
9. september 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
2 sider
Emneord
Gør en forskel, Bagning, Kultur, Afrika, Nødhjælp, Sult, Jordnødder, Peanuts, Ernæring, Uganda, Annemette Voss, Bæredygtighed, Innovation, Madkundskab, fællesskab, global, madlavning, Shaka Loveless, Kager, verdens fattigste, hjælp
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande (vejledende mål)
      • Globalisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (vejledende mål)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse (vejledende mål)
   • Madkundskab
    • 4./5./6./7. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk ): Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed
      • Kvalitetsforståelse og madforbrug (obligatorisk område)
       • Eleven kan vurdere fødevarers kvalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere madforbrug i relation til kvalitet, hverdagsliv, æstetik og markedsføring (vejledende mål)
      • Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur (vejledende mål)
      • Råvarekendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse (vejledende mål)
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen
      • Grundmetoder og madteknik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning (vejledende mål)
       • Eleven kan kombinere grundmetoder og teknikker i madlavning (vejledende mål)
       • Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker (vejledende mål)
      • Madens æstetik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mads æstetiske vurderingskriterier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sanselighed (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk (vejledende mål)
      • Madlavningens mål og struktur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter (vejledende mål)
       • Eleven kan lave mad efter en opskrift (vejledende mål)
      • Smag og tilsmagning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma (vejledende mål)
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed
      • Ernæring og energibehov (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold til egen sundhed, herunder med digital kostberegning (vejledende mål)
      • Hygiejne (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavning (vejledende mål)
      • Sundhedsbevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sund mad og madlavning (vejledende mål)
       • Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø (vejledende mål)
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
      • Måltidets komposition (obligatorisk område)
       • Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger (vejledende mål)
      • Måltidskultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer (vejledende mål)
       • Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer (vejledende mål)
   • Madkundskab - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk): Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse
      • Fødevareproduktion og madprojekt (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om madkundskabsfaglige kommunikationsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan arbejde entreprenant med madfremstilling (vejledende mål)
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker
      • Mål og struktur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om madlavningsmål og arbejdsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om praktisk planlægning af madlavning (vejledende mål)
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation
      • Sund mad til målgrupper (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om målgruppers madtraditioner og ernæringsbehov (vejledende mål)
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår
      • Måltider og smag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måltidskulturer og deres symbolske dimensioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem smag, madglæde og livskvalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke måltider i deres kontekster (vejledende mål)
      • Måltidets værdier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
   • Madværksted
    • 10. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk): Eleven kan træffe begrundede valg ift. kvalitet, smag og bæredygtighed
      • Fødevaregrupper (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige fødevaregruppers smagskarakteristika, forarbejdning og muligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende forskellige fødevaregrupper (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet er designet, så du kan bruge 100 min. på selve bageaktiviteten og så ellers fylde på, hvad der passer ind tidsmæssigt med det af de supplerende materialer, du synes.