Hent online materiale (0)

Kommentarer

Alefant Education - Matematik  

Udgiver:
Lars Louring
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, App, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
0.-3. kl.
Registreret af:
Louring

Alefant Education Matematik er inspireret af de meget succesrige undervisningsmaterialer fra Singapore, hvor eleverne i små trin bevæger sig fra et konkret niveau med mange illustrationer og virkelighedsnære oplevelser til et abstrakt niveau. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs formåen, hvilket væsentligt højner muligheden for at skabe succesoplevelser for alle børn. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge matematik i relevante hverdagssituationer. 

Bogkortets ID
89807340
Dato for offentliggørelse
25. august 2015
Udgivelsesdato
1. juli 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Bærbar
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablet med appen Storyline installeret
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Andre bidragydere
LB Fonden, Udlodningsmidlerne UVM
Emneord
Matematik, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Klassetrin
0.-3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal