DYR I SØEN  

Forfattere:
Charlotte Schuldt, KingoConsult, Jan Østrup, KingoConsult
Materialetype:
   
Indhold:
App, Aktiviteter - laborativt materiale, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Natur/teknologi, Naturfag
Stx
Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Klassetrin:
5.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
KingoConsult ApS

DYR I SØEN er en app til iPad og andre tablets. App’en kan assistere elever og lærere med planlægning og udførelse af en undersøgelse, i lighed med den metode som professionelle bruger til at vurdere økologisk kvalitet i søer. Undersøgelsen vil demonstrere en eksperimentel anvendelse af biologi, som involverer både laboratorie- og feltarbejde. DYR I SØEN kan bruges sammen med app’en DYR I SØ OG Å, som findes til iPhone og Smartphones. App’en har 3 hovedfunktioner: 1. et leksikon, som giver eleverne mulighed for fordybelse i undersøgelsen af smådyrene, viden om samspillet mellem smådyrene og det miljø, de lever i og faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. 2. et interaktivt billedopslag, hvor eleverne kan ”hælde” dyrene, de finder, ned i en virtuel spand. Når undersøgelsen afsluttes vil app’en beregne den økologiske kvalitet vurderet på baggrund af indholdet i spanden. 3. en rapportskabelon, hvor eleverne selv kan kommentere deres arbejde og tage billeder af søen og omgivelserne. Rapportskabelonen skal indeholde åbne spørgsmål som opfordrer eleverne til beskrivelse af omgivelserne og til vurdering af miljøtilstanden i søen samt at tage stilling til naturforvaltning og genopretning. Eleverne opfordres til at analysere og bearbejde deres resultater og opstille løsningsmodeller for de problemer, som de afdækker i deres undersøgelse. Rapporten, der skal kunne printes ud som poster, skal genereres som slutprodukt af undersøgelsen. Eleverne vil kunne formidle deres resultater og ideer til andre elever, til forældre eller kommunen gennem rapporten/posteren med egne tekster og billeder. Eleverne vil kunne opnå forudsætninger for at deltage aktivt i samfundsdebatten om Natur og miljø, og får mulighed for at handle lokalt. 

Bogkortets ID
89722564
Dato for offentliggørelse
19. august 2015
Udgivelsesdato
14. juli 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Tablet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
downloades, bruges uafhængig af netadgang
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Designer
LUCUS ApS
Anden bidragyder
Udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet
Omfang
ca 70 opslag inclusiv leksikon
Udgave/version
1.0
Emneord
dyr, , biologi, biodiversitet, feltundersøgelse, natur, iPad, Tablet
Klassetrin
5.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
   • Natur/teknologi
   • Naturfag
 • Stx
  • Biologi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
Kommentar til brug i undervisningen
Fra to moduler, 4 timer, op til længere forløb med sø og vandmiljø. Appen indeholder både en undersøgelsesdel, et leksikon og et rapportskrivningsmodul. Forløb kan gennemføres i felten eller i en kombination af feltarbejde og laboratoriearbejde.