Kommentarer

Billedquizzer til historieundervisning  

Serietitel:
Udenfor tema
Udgiver:
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Billedquizzerne er korte øvelser, der er udviklet til at teste og træne elevernes kronologi- og sammenhængsforståelse gennem visuelle udfordringer. Quizzerne egner sig til individuel besvarelse eller til pararbejde. De findes i forskellige sværhedsgrader og egner sig glimrende som små, selvstændige øvelser i undervisningen. Hver øvelse vil typisk tage 5-10 min. 

Bogkortets ID
89567023
Dato for offentliggørelse
11. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Spil, Billedquiz, Historie, Historieundervisning, Kronologi, Kronologi og sammenhænge
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger