Israel 1948-2015  

Serietitel:
His2rie
Forfattere:
David Jano
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag
Registreret af:
Frydenlund

Denne bog fortæller om Israels historie fra zionisternes første verdenskongres i 1897 og Palæstinamandatet i mellemkrigstiden over landets oprettelse i 1948 til parlamentsvalget i 2015. Bogen handler især om forholdet til de arabiske naboer og de mange krige. Men det er samtidig en fortælling om et ungt land, der forsøger at skabe en nationalstat for det jødiske folk; et folk der på trods af fælles religion har baggrund i mange forskellige kulturer og traditioner, hvilket også har skabt – og stadig skaber – kontroverser internt i landet. Forfatteren slår fast, at Israel/Palæstinakonflikten ikke kun handler om religion, men i lige så høj grad kan ses som en territorial konflikt upåagtet religiøse tilhørsforhold. I bogen gennemgås landets stormombruste historie fra Theodor Herzls første tanker om et zionistisk hjemland til i dag. Hertil kommer temakapitler om Israels forhold til Palæstina og til USA samt temabokse om væsentlige politikere i landets historie, værnepligt, uddannelsessystemet, kibbutzer og meget mere. Bogen er skrevet til historieundervisningen på stx og hf, men kan også bruges flerfagligt, f.eks. i større forløb om Mellemøsten. Bogen indgår i serien his2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen på stx, hf og hhx. Som supplement til seriens bøger findes hjemmesiden his2rie.dk. Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, litteraturlister, links med mere. På hjemmesiden findes også sider om historisk metode og kildekritik. Forfatterinfo: David Jano er cand.mag. i Moderne Mellemøststudier fra Syddansk Universitet. Han er en ofte brugt ekspert i Israel og Mellemøsten i danske og israelske medier. David skriver for religion.dk, som er drevet af Kristeligt Dagblad. Han underviser om Israel og Mellemøsten på Folkeuniversitetet i København. 

Bogkortets ID
89487712
Dato for offentliggørelse
5. august 2015
Udgivelsesdato
25. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
123 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771184938
Pris (ekskl. moms) og vilkår
111,20 kr.
Emneord
Israel/Palæstinakonflikten, Mellemøsten, Historie
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Historie
  • Samfundsfag