Kommentarer

Billedquizzer til historieundervisning  

Serietitel:
Hvilket billede passer ikke ind?
Udgiver:
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Billedquizzerne er korte øvelser, der er udviklet til at teste og træne elevernes kronologi- og sammenhængsforståelse gennem visuelle udfordringer. Quizzerne egner sig til individuel besvarelse eller til pararbejde. De findes i forskellige sværhedsgrader og egner sig glimrende som små, selvstændige øvelser i undervisningen. Hver øvelse vil typisk tage 5-10 min. I disse quizzer bliver eleven præsenteret for fire billeder, og opgaven går ud på at udpege det billede, der ikke passer ind i sammenhængen. Svarer eleven forkert, får hun/han en ekstra chance. Herefter følger en skærmside med det korrekte svar, inden at de kommer videre til næste udfordring. 

Bogkortets ID
89478189
Dato for offentliggørelse
11. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Spil, Billedquiz, Historie, Historieundervisning, Kronologi, Kronologi og sammenhænge
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
    • 5. - 6. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
    • 7. - 9. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger