Kommentarer

Drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg  

Forfattere:
Udarbejdet i samarbejde med SUS, Finn Sørensen, Aarhus Tech og Per Larsen, Syddansk Erhvervsskole
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS- Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat

© Undervisningsministeriet. (Juli 2015). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Finn Sørensen, Aarhus Tech og Per Larsen, Syddansk Erhvervsskole. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg, (Juli 2015) udviklet for Undervisningsministeriet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Finn Sørensen, Aarhus Tech og Per Larsen, Syddansk Erhvervsskole. 

Bogkortets ID
89196218
Dato for offentliggørelse
10. juli 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
67
Udgave/version
2. udgave
Emneord
Varmeanlæg
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Ejendomsservice