Hent online materiale (0)

Kommentarer

Etnografi i dag  

Serietitel:
Jordens Folk 50 1-2
Forfattere:
Karen Lisa Salamon, Gritt B Nielsen, Susanne Højlund, Ulrik Johnsen, Marie Louise Tørring, Eva Gulløv, Maja Hojer Bruun, Maj Nygaard-Christensen, Thomas Hylland Eriksen, Casper Bruun Jensen, Inger Sjørslev, Anne Line Dalsgård
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Geografi, Historie, Idræt, Samfundsfag
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Historie, Idræt, Kulturforståelse, Religion, Samfundsfag, Teknologi
Hf
Dansk, Geografi, Historie, Religion, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
DANSK ETNOGRAFISK FORENING

I år fejrer Jordens Folk 50 års jubilæum. I den anledning har vi givet tidsskriftet et nyt format. Fra og med dette nummer vil bladet udkomme som dobbeltnumre to gange om året, med 9-10 artikler per nummer. Cirka halvdelen af artiklerne vil handle om det enkelte nummers særlige tema, mens de øvrige artikler vil være udenfor tema. Desuden vil bladet indeholde flere forskerinterviews og feltreportager end tidligere, samt anmeldelser af nye bøger, udstillinger og andre former for etnografisk og antropologisk formidling. Den første artikel i Jordens Folk, i det allerførste nummer i 1965, var et interview med fagets første professor i Danmark, Johannes Nicolaisen (artiklen blev genoptrykt i nummeret Jordens Folk Classic i 2013). Interviewet handlede netop om, hvad etnografi var for et fag dengang i 1960’erne. Nicolaisens bud var, at etnografi er et praktisk fag – altså et fag, der ikke kun handler om verden, men også handler i verden. Dette nummer fokuserer på samme måde på etnografi som et praktisk fag, der påvirker verden og også er blevet inddraget i andre faggruppers måder at undersøge og forstå verden på. Etnografi er ikke længere kun en videnskab for eventyrere og globetrottere, eller endda kun for antropologer og sociologer. Den er blevet en integreret del af den måde, hvorpå forskellige fag forsøger at forstå samfund og kultur – fra management studier over arkitektur til interaktionsdesign, for blot at nævne nogle få. Som artiklerne i dette nummer viser, bliver etnografi i dag brugt som undersøgelsesredskab i mange forskellige sammenhænge. 

Bogkortets ID
89175767
Dato for offentliggørelse
7. juli 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc, bærbar, tablet
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
explorer, chrome, safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktører
Annie Thuesen, Steffen Dalsgaard, Thomas Friis Søgaard, Thomas Fibiger
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Trykte eksemplarer sælges via nedenstående web-adresse. 150 kr. pr. stk (100 kr. pr. stk. ved køb af min. 10 eksemplarer)
Emneord
Etnografi, Faghistorie
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 8. - 9. klasse
   • Geografi
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Idræt
    • 8. - 9. klasse
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
 • Hf
  • Dansk
  • Geografi
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
   • Natur- og kulturformidling
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Dansk
  • Historie
  • Idræt
  • Kulturforståelse
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Teknologi