Havbundens myriader af Liv  

Udgiver:
Primeview Aps
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Htx
Biologi, Bioteknologi, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Kemi
Stx
Biologi, Fysik, Naturgeografi
Hf
Biologi, Naturvidenskabelig faggruppe
Registreret af:
Primeview Aps

Organismer der lever mere end 1000 år og uendeligt langsomt. Et mylder af fuldstændigt ukendt gen-materiale og en unik geologisk dagbog over vor klodes historie. Det finder forskerne hundreder af meter nede i havbunden. Vi følger det største forsknings-boretogt der nogensinde er gennemført i Østersøen og lytter til forskere der er fascinerede af det, de har fundet og håber at finde i havbunden. 

Bogkortets ID
89062159
Dato for offentliggørelse
18. august 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
30 minutter
Emneord
Boretogt, Østersøen, Videnskabelig boring , Havbunden, Forskning, Videnskab, Liv i havbunden, Klimaforandringer, Geomicrobiologi
Læringsmål
 • Hf
  • Biologi
   • C niveau
  • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Htx
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Kemi
 • Stx
  • Biologi
  • Fysik
   • C niveau
  • Naturgeografi
   • B niveau
   • C niveau
Kommentar til brug i undervisningen
Denne undervisningsfilm kan anvendes både i emnerelateret arbejde med holdet og som simpel inspirationskilde og eye-opener til en Verden kun de færreste kender til. Filmen giver et lille kig ind i en uhyre spændende, betydningsfuld, men også i vid udstrækning ukendt Verden..... den dybe havbund. Her mener forskerne de kan finde værdifuld viden om alt fra vor klodes klima til unkendt gen-materiale, der kan udføre hidtil ukendte processer.