Kommentarer

Madallergi 2017  

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Madkundskab
Registreret af:
Astma-Allergi Danmark

Formålet med materialet er, at informere om fødevareallergi i faget madkundskab. Målet er, at udvikle elevernes kompetencer i søgning af relevant og teoretisk information om fødevareallergi på www.astma-allergi.dk. Derefter skal de anvende den praktiske information, de får fra opskriftsdatabasen, som de kan få adgang til fra PC eller Iphone/Ipad. Materialet bidrager også til, at eleverne lærer at samarbejde om slutproduktet – et sufficient og tilfredsstillende måltid for fødevareallergikere, og vil også give en oplevelse af, at undervisningen har et meningsfuldt fremtidsperspektiv. Materialet består af faglige tekster på www.astma-allergi.dk samt tilhørende elektroniske pjecer, der dækker den teoretiske tilgang til emnet, samt en opskriftdatabase, der kan tilgås fra både PC og Iphone/Ipad. App versionen er i 2017 opdateret med et allergenleksikon, som muliggør søgning af faglig viden direkte i app'en. Materialet er ledsaget af en plakatserie med 10 plakater, der på hver deres måde illustrerer fødevareallergi og en undervisningsvejledning, hvor læreren får eksempler og idéer til læringsforløb med tydelige læringsmål. Materialet er primært tænkt til faget madkundskab på 4.-7. klassetrin, men kan også bruges af andre lærere, når det er relevant i forbindelse med fx temaer el. lign. Materialet kan frit hentes på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside http://allergi.astma-allergi.dk/projekt-madallergi Materialet er støttet af "Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler" 

Bogkortets ID
88723532
Dato for offentliggørelse
10. juni 2015
Udgivelsesdato
10. juni 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPhone/ iPad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Hjemkundskab
   • Ernæringslære, levnedsmiddellære, kostlære m.m (F.34.b)
   • Kogebøger (F.34.d)
   • Øvrige emner (F.34.f)
Emneord
madkundskab, fødevarer, fødevareallergi, madallergi, allergi, mad
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Madkundskab