Kommentarer

Børn med blandingsdiagnoser, 2. udgave - ADHD, indlæringsvanskeligheder, autisme, Tourettes syndrom, angst med mere. En guide til forældre, lærere og andre fagfolk  

Forfattere:
Martin L. Kutscher
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning, Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

'Børn med blandingsdiagnoser' er en tilgængelig, præcis og forskningsmæssigt opdateret indføring i hele spektret af de adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser, der ofte optræder samtidig hos børn – fra ADHD, OCD og angst til autismespektrumforstyrrelser, nonverbale indlæringsvanskeligheder, Tourettes syndrom, sanseintegrationsproblemer og eksekutiv dysfunktion. Kutscher bygger bro mellem teori og praksis og har fokus på det hele barn bag alle diagnoserne. Forfatteren gør det komplekse enklere at forstå og forklarer i et let tilgængeligt sprog årsager, symptomer, diagnosernes overlap samt behandlingen af dem. Forfatterens medfølende og optimistiske tilgang samt hans dygtige redegørelse for disse børns særlige indre verden gør dette til en uundværlig håndbog for lærere, forældre, fagfolk og andre, der har brug for hurtig, klar og relevant rådgivning om børn med specielle behov. Denne fuldt opdaterede og udvidede 2. udgave har indarbejdet ændringerne i DSM-5 og indeholder et revideret kapitel om autismespektret af Tony Atwood, hvor han forklarer de nye diagnostiske kriterier og den forventede brug af begrebet ’Aspergers syndrom’. 

Bogkortets ID
88572950
Dato for offentliggørelse
4. juni 2015
Udgivelsesdato
7. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Andre bidragydere
Tony Attwood, Robert R. Wolff
Omfang
326 sider
Udgave/version
2.udgave
ISBN
978-87-7158-191-1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
  • Øvrige fag/emner (F.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
295,20 kr. u.moms.
Emneord
ADHD, Adfærdsvanskeligheder, Børn og unge, Familier, Blandingsdiagnoser, Indlæringsvanskeligheder, Autisme, Tourettes syndrom, Angst
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Socialrådgiver
   • Sygeplejerske