Kommentarer

1915 - Kampen for valgret til alle  

Serietitel:
Punkt på tidslinjen
Forfattere:
Birgit Knudsen
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Med Grundloven af 1915. er det tanken at præsentere emnet med ny indgangsvinkel - nye forsknings resultater og en stærk billedside. Bogen skal komme i serien Punkt på tidslinjen. Opbygning veksling mellem kronologi og tema - med kilder, der belyser den lille historie i den store. 

Bogkortets ID
88565478
Dato for offentliggørelse
4. juni 2015
Udgivelsesdato
4. juni 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
72 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-51179-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Danmark/Norden (F.33.a)
   • Lærebøger/grundbøger, Verden (F.33.b)
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
165,00 kr.
Emneord
Historie, Punkt på tidslinjen, Valgret, Stemmeret, 1915
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenariers funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
      • Principper for overblik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der ligger til grund for principper for inddeling af historien (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare brug af principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)