Kommentarer

AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet - AKTIVITETSMAPPE  

Serietitel:
AKTIV
Forfattere:
Lene René Nielsen, Birgitte Blomgren, Lisbeth Haahr Pedersen , Helle Vaabengaard
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Kopimateriale, Aktiviteter - laborativt materiale, Materialekasse
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3.-6. kl.
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

Elever lærer bedst, når de er aktive. Med 'AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet' lærer eleverne at arbejde med teksttyper i både fakta og fiktion. Eleverne skal undersøge teksternes formål, struktur og sprog, og denne viden skal de erhverve sig gennem læsning, samtale, skrivning samt fysiske aktiviteter. Målet er at udvikle elevernes aktive læseindstilling, deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til teksttyper, hvorved de aktivt understøtter deres læring i fagene. Via QR-koder i elevbogen får eleven adgang til oplæsning af bogens tekster. Materialet er inspireret af genrepædagogikken og består af en lærervejledning, aktivitetskort, plakater med læseteknikker og teksttypeoversigt og en elevbog. Elevbogen indeholder bl.a. eksempeltekster til samtlige teksttyper samt skriveopgaver og opgaver til læse- og notatteknikker. Kort sagt en ’formelsamling’ til elevernes læsning og skrivning i fagene på mellemtrinnet. AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet er et materiale, der gør det nemt at planlægge en engagerende læse- og skriveundervisning. 'AKTIV' opfylder folkeskolereformens krav om virkelighedsnær og målstyret undervisning med bevægelse og praktiske læringsformer, som samtidig letter lærerens forberedelsestid. 

Bogkortets ID
88517998
Dato for offentliggørelse
2. juni 2015
Udgivelsesdato
2. juni 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Aktivitetsmappen indeholder:Lærervejledning med teori og kopiforlæg,, 10 Plakater, 410 aktivitetskort, AKTIV-spørgsmål m.m.
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Arbejdsbøger/opgavebøger til litteratur (F.08.g)
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Prøvetekster (F.08.f)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Stavetræning (F.08.k)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1.960,00 kr. u/moms
Emneord
Læring og undervisning, Aktivitetsmappe, Skrivning, Læseforståelse, Sprog og læsning
Klassetrin
3.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge