De Blå Hajmyter  

Forfattere:
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Dansk, Natur/teknologi
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM

Mennesket har altid været fascineret af hajer. Hajer er blandt de mest myteomspændte dyr i verden. Men lige så fascinerede, som vi er af hajerne – lige så meget frygter vi dem! For hvad ved vi egentlig om hajer? Myterne er mange og vidt udbredte: Hajer æder mennesker! Hajer drukner, hvis de ligger stille! Hajer kan lugte en dråbe blod i en svømmehal! Men er de mange antagelser om hajer myter eller fakta? Dine elever kan nu søge efter svaret hos hajerne på Den Blå Planet. Dyk ned i De Blå Hajmyter og udforsk de forskellige filmklip, animationer, artikler og billeder, som stiller skarpt på nogle af de mest almindelige myter om hajer. Holder myterne vand? De Blå Hajmyter er et digitalt undervisningsforløb udviklet af Den Blå Planet. Det er en hjemmeside, hvor dine elever bliver stillet til opgave at gå i dybden med myter om hajer. De skal være kritiske og forholde sig til forskellige kilder. Resultatet er elevernes egne filmproduktioner, hvor de formidler resultatet af deres research. Forenklede Fælles Mål De Blå Hajmyter understøtter følgende kompetenceområder: Biologi: Perspektivering og Kommunikation Dansk: Fortolkning og Kommunikation Læringsmål – Eleven kan perspektivere til omverdenen og aktuelle hændelser – har faktuel viden om hajer og kan skelne myte fra virkelighed. – Eleven kan designe enkle modeller og formidle – her med viden om film og medier – Eleven kan forholde sig kildekritisk – har viden om interessemodsætninger Klassetrin: 6.-10. klasse Varighed: 2-3 timer 

Bogkortets ID
88373517
Dato for offentliggørelse
27. maj 2015
Udgivelsesdato
1. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: MacBook, PC
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOS, Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • AV-materialer (F.03.c)
   • Supplerende materialer (F.03.b)
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Emneord
Den Blå Planet, hajer, myter, biologi, kildekritik, film, formidling
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
   • Dansk
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
   • Natur/teknologi
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
Kommentar til brug i undervisningen
2-3 timer