Kommentarer

Begyndersprog  

Serietitel:
Sprogforum 58
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk, Fransk, Tysk
Hhx
Fransk begyndersprog, Tysk begyndersprog
Stx
Fransk begyndersprog, Tysk begyndersprog
Mellemlange videregående uddannelser
Sproguddannelser
Registreret af:
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG A/S

Dette nummer af Sprogforum om begyndersprog indeholder en række artikler som fra forskellige vinkler illustrerer, belyser og analyserer arbejdet med begyndersprog fra folkeskolens yngste elever til studerende på universitetet. Spørgsmålene, som tages op, er mange: Hvornår skal begyndersprog begynde? I 1., 3. eller 5. klasse? Hvordan skal vi undervise i begyndersprog? Hvilke materialer skal vi bruge, og hvilken rolle spiller læreren, eleven, sproget og konteksten? Bidragene i dette nummer af Sprogforum er meget forskellige, men udspringer alle af en fælles interesse for begyndersprog, pædagogik og sproglæring. Der ser ud til at være momentum for begyndersprog i Danmark ─ ikke mindst foranlediget af den nye skolereform som indebærer at eleverne i folkeskolen fra august skal starte tidligere med både engelsk, tysk og fransk. Det betyder, at man får yngre elever og nye sammenhænge i både social, kognitiv og emotionel forstand. Hermed vil der komme nye udfordringer i læreruddannelserne og i forhold til de kvalifikationer, lærerne skal have. Det drejer sig især om nye sproglige og pædagogiske udfordringer. Og måske også udfordringer af den gode slags, for med yngre børn er man nødt til at tænke kreativt og arbejde ud fra kommunikative principper; grammatik vil som udgangspunkt ikke være en farbar vej for at lære det nye sprog. Lærerne må tage sprogligt afsæt i det børnene interesserer sig for, det de ved noget om, og det de synes er sjovt, så de opretholder glæden ved at lære sprog. 

Bogkortets ID
88363062
Dato for offentliggørelse
27. maj 2015
Udgivelsesdato
11. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Redaktører
Peter Villads Vedel, Karen Lund, Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen, Mads Jakob Kirkebæk
Omfang
88
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771245097
Pris (ekskl. moms) og vilkår
112,00 kr.
Emneord
fremmedsprog, undervisning, pædagogik, sprogundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
   • Fransk
   • Tysk
 • Hhx
  • Fransk begyndersprog
  • Tysk begyndersprog
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Sproguddannelser
 • Stx
  • Fransk begyndersprog
  • Tysk begyndersprog