Ungdomsessays  

Forfattere:
Aslak Gottlieb
Materialetype:
   
Indhold:
Kopimateriale, Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
medieundervisning.dk v/A Gootlieb

Tre korte, letlæste essays med temaer, som elever i udskolingen kan identificere sig med. Teksterne er skrevet og bearbejdet, så de indeholder essayets typiske genretræk og dermed egner sig til danskundervisningen i 7.-10. De tre essays bliver ofte brugt som selvvalgte prøveoplæg ved den mundtlige afgangsprøve (B) i dansk. 

Bogkortets ID
88355731
Dato for offentliggørelse
27. maj 2015
Udgivelsesdato
17. februar 2009
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle med pdf-læser
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle med pdf-læser
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle med pdf-plugin
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
4,5 - 7,3 ns
Udgave/version
2. udgave, 2014
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kopiering må finde sted i henhold til aftale med Copydan.
Emneord
essay, genre, ungdom
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
Kommentar til brug i undervisningen
2-6 lektioner pr. essay