Kommentarer

Bevægelse med it som tilrettelagt pædagogisk praksis i daginstitutionen  

Forfattere:
Lone Rask Hansen, Eva Jensen, Skive Kommune, Kultur- Familieforvaltningen, Daginstitution Hedemarken
Materialetype:
   
Indhold:
App, Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Aldersgruppe:
3-6 år
Registreret af:
Skive Kommune - dagtilbud

I dette projekt er der udviklet 3 applikationer, der alle er åbne værktøjer. Desuden er de alle lagt frit tilgængelige. Til den ene applikation er der udarbejdet indhold med billeder, indtalt lyd osv. Disse er fuldstændig klar til brug. Ved alle er muligt at betjene uden brug af tastatur elle mus. Det hele betjenes ved hjælp af Kinect-sensorens registrering af hånden. Knyttet hånd – griber fast og flytter. Åben hånd – svarer til bladre/swipe. Flad hånd der trykkes frem – svarer til klik/vælg. Editoren er der arbejdet med for at gøre den så bruger venlig som muligt. Her har der foregået en del test med efterfølgende ændringer for at få det til at fungere optimalt for brugeren. Ikke mindst har det været vigtigt at få de 3 applikationers design og anvendelsesmåde til at være så ens som muligt. Kick&Learn: Her er der tale om en applikation, der også anvender lyden aktivt. Et spark med venstre ben aktiverer lyden til billedet på venstre side, mens et spark med højre ben aktiverer lyden knyttet til billedet til højre. Venstre billede vælges så som svar ved at løfte venstre arm, mens højre billede vælges med højre arm. Rækkefølge: Her er en applikation der tager udgangspunkt i matematik og de erfaringer, der er fra MIO (Matematik, Individ og Omgivelser). Her skal børnene placere objekter i den rigtige rækkefølge. Her kan arbejdes med tallinjer, størrelse, rækkefølge mm, idet det er muligt selv at indsætte figurer og hvad der skal startes med. Her skal objekt trækkes til den rigtige placering på linjen. Håndbold: Denne applikation skal understøtte den begynde skrivning/læsning. Små bogstaver suser ind over skærmbilledet og skal fanges. Her er fokuseret mere på bevægelse, idet det er muligt at bruge både arme og ben til at fange de forskelige bogstaver, der skal danne et ord. Brugeren kan i editoren indstille om bogstaverne skal indsamles i tilfældig eller korrekt rækkefølge 

Bogkortets ID
87978912
Dato for offentliggørelse
11. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Kinect
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Ja: Kinect til windows
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Illustrator
Pernille Elbrønd Laursen
Samarbejdspartnere
VIA Center for Undervisningsmidler, Peter Bak-Jensen
Emneord
Kinect, Bevægelsesbaseret læring, Daginstitution, Leg og læring
Aldersgruppe
3-6 år