Hent online materiale (0)

Kommentarer

Danskfaget Indskoling  

Forfattere:
Clio Online
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, AV-materiale, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger, Pædagogiske læreplaner
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
Clio ApS

Danskfaget Indskoling er en komplet digital læringsportal, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

Bogkortets ID
87937343
Dato for offentliggørelse
8. maj 2015
Udgivelsesdato
1. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle platforme: Bærbar, tablets og smartphones
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer af tablets og smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Portalen virker i alle webbrowsere: Explorer, Firefox, Chrome, Sarfari ect.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, Clio-login WAYF og SKODA
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: DK-Cartridge
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: DK-LTI
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Arbejdsbøger/opgavebøger til litteratur (F.08.g)
   • Billedanalyse (F.08.i)
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Litteraturhistorie (F.08.h)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (F.08.n)
   • Norsk og svensk (F.08.p)
   • Perioder og forfatterskab (F.08.c)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Stavetræning (F.08.k)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Emneord
dansk, indskoling, 1.-3. klasse, skrivning, stavning, læsning, litteratur, læsetræning, læseforståelse
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
      • Vurdering (obligatorisk område)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
      • Korrektur (obligatorisk område)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
      • Respons (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • Dialog (obligatorisk område)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden