Hent online materiale (0)

Kommentarer

Min elevplan - Skolebarometeret  

Udgiver:
Legetek.dk Aps
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Filmkundskab - valgfag, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Håndværk og design, Idræt, Kristendomskundskab, Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Matematik, Medier - valgfag, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job
Klassetrin:
0.-9. kl.
Registreret af:
LearnLab ApS

Min elevplan - Skolebarometeret er visualiserer læringsmålene og elevens progression fra dag ét i alle fag. Det gør det let for både lærere og elever at få et løbende overblik over, hvor eleven er i forhold til læringsmålene og hvor der skal sættes ind. 

Bogkortets ID
87904534
Dato for offentliggørelse
7. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, MAC
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Android, IOS, Windows
Særlige krav til udstyr?
Ja: Netadgang
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, Systemets eget login
Slutbrugere
Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kontakt Legetek.dk Aps Tlf. 96352807
Emneord
Elevplan, læringsmål, progression
Klassetrin
0.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Biologi
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Drama - valgfag
   • Filmkundskab - valgfag
   • Fransk - valgfag
   • Fysik/kemi
   • Geografi
   • Historie
   • Håndværk og design
   • Idræt
   • Kristendomskundskab
   • Madkundskab
   • Madkundskab - valgfag
   • Matematik
   • Medier - valgfag
   • Modersmålsundervisning
   • Musik
   • Musik - valgfag
   • Natur/teknologi
   • Samfundsfag
   • Spansk - valgfag
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
   • Tysk
   • Tysk - valgfag
   • Uddannelse og job