Trivselsgrupper for skolebørn  

Serietitel:
Filmkompagniet
Udgiver:
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
0.-10. kl.
Registreret af:
Filmkompagniet

TRIVSELSGRUPPER FOR SKOLEBØRN Det er vigtigt, at børn trives – at de ikke føler sig alene med svære problemer. I Silkeborg Kommune er der trivselsgrupper for en bred gruppe af børn. Denne film handler om gode erfaringer med at hjælpe børn til bedre trivsel. Trivselsgrupperne har det til fælles, at de alle bygger på fuld fortrolighed. Børnene mødes på skolen - sammen med to gruppeledere - en der er ansat på skolen og en der er frivillig og kommer udefra. Grundtanken er tidlig indsats, lokal forankring og at børn hjælper børn. Og trivselsgrupperne gør en forskel. Børnene får mulighed for i al fortrolighed at fortælle, hvordan de har det, og for at lytte til og spejle sig i andre børn, der har lignende udfordringer. De får mulighed for tid, nærvær og kontakt med to forskellige voksne, som rammesætter et samvær, der understøtter fællesskabet og styrker børnene i deres udvikling. Der er blandt andet sorggrupper for dem, der har mistet et nært familiemedlem, der er grupper for børn med lavt selvværd og grupper for børn, hvis forældre er skilte. Filmen formidler budskabet om, at det gavner børnene at mødes i et trygt samtaleforum, hvor de kan sætte ord på det, der tynger, lytte og støtte hinanden og opleve hvordan fællesskab skaber trivsel. Filmen varer 25 minutter. Se også at interview om trivsel og læring med professor Karen Wistoft, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Produceret for Selvhjælp Silkeborg 

Bogkortets ID
87876099
Dato for offentliggørelse
6. maj 2015
Udgivelsesdato
22. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
trivsel, trivselsgrupper, skilsmisse, selvværd
Klassetrin
0.-10. kl.