Billedpædagogisk Tidsskrift  

Udgiver:
Danmarks Billedkunstlærere
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Dagtilbud
Kulturelle udtryksformer og værdier
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Børnehaveklassen
Hhx
Innovation
Htx
Design, Innovation, Multimedier
Stx
Billedkunst, Innovation, Mediefag, Multimedier
Hf
Billedkunst, Design, Innovation, Mediefag
Erhvervsuddannelser
Design, Innovation, Erhvervsfag 3
Voksenuddannelser
Billedkunst, Mediefag
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser
Registreret af:
Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere udgiver bladet Billedpædagogisk Tidsskrift 4 gange om året.Det er et fagblad for alle, der beskæftiger sig med billedpædagogik og praktisk pædagogisk billedarbejde.Tidsskriftet indeholder bl.a. artikler om billedpædagogik, herunder den nyeste forskning og bringer eksempler på undervisningsforløb. 

Bogkortets ID
87681855
Dato for offentliggørelse
28. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Ja alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Ja alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Google Chrome og Internet Explorer
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
30 sider
Udgave/version
Billedpædagogisk Tidsskrift 2014
ISBN
ISSN-0908-6293
Pris (ekskl. moms) og vilkår
100 kr. pr. blad + porto
Emneord
Billedkunst, Billedpædagogik, billedarbejde, visuel kultur, praktisk musiske fag, billedfremstilling, billedkundskab, visuel kommunikation, børns billedarbejde, billeder,digitale billeder, rumlige billeder, plane billeder
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Design
   • Innovation, Erhvervsfag 3
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Børnehaveklassen
 • Hf
  • Billedkunst
  • Design
  • Innovation
  • Mediefag
 • Hhx
  • Innovation
 • Htx
  • Design
  • Innovation
  • Multimedier
 • Korte videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
 • Stx
  • Billedkunst
  • Innovation
  • Mediefag
  • Multimedier
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Voksenuddannelser
  • Billedkunst
  • Mediefag