Talking Grammar  

Forfattere:
Lisbeth Jacobsen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
AVU, Engelsk
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Talking Grammar iBog® præsenterer engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde. Talking Grammar gennemgår ordklasser, ordstilling, kommatering og staveregler. Reglerne kan efterprøves og trænes grundigt igennem i de mange niveaudelte, interaktive opgaver. En del af de grammatiske regler præsenteres desuden i flere korte, pædagogiske videoer, som brugerne kan se og høre så ofte, de har behov for. Præsentationerne tager udgangspunkt i oversigtsplancher med farveopdelte ordklasser og illustrerede eksempler. IBogsmediet gør det nemt for læreren at variere, differentiere og evt. flippe undervisningen, fordi eleverne kan arbejde med netop de grammatiske problemer, som de har mest brug for, såvel individuelt som sammen med andre. Dette kan de gøre uanset hvornår, hvor og hvor tit, de har brug for det – altså teaching just in time. Det er muligt, fordi de ud over de allerede nævnte tavlecasts bliver stilladseret og støttet på forskellig vis via fx: feedback ved interaktive opgaver overskuelige illustrationer masser af tavlecasts. Udgivelsen henvender sig til niveauerne G, F, E og D på avu, udskolingen i folkeskolen og hg. 

Bogkortets ID
87507485
Dato for offentliggørelse
22. april 2015
Udgivelsesdato
19. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=1255
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=1255
Særlige krav til udstyr?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=1255
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
https://systime.dk/index.php?id=1255
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
10 grammatiske oversigter | 51 quizzer med i alt 175 interaktive opgaver | 10 ordlister med i alt 1700 ord | 35 ordforklaringer | 84 billeder tilvisuel formidling | 25 forklarende videoer | 22 henvisninger til yderligere oplysninger.
Udgave/version
1
ISBN
9788761668233
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/talking-grammar-25593.html
Emneord
engelsk grammatik, enkel , funktionel , ordklasser, ordstilling, kommatering og staveregler, niveaudelte, interaktive opgaver, pædagogiske videoer, Præsentationerne , oversigtsplancher , farveopdelte ordklasser, illustrerede eksempler, differentiere , grammatiske problemer, individuelt , feedback ved interaktive op
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Engelsk
  • Engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk