D-dag 1944 med danske øjne  

Udgiver:
Cicerone ApS og Nexus Kommunikation A/S
Materialetype:
    
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Medier - valgfag, Samfundsfag
Stx
Historie
Hf
Historie, Samfundsfag
Registreret af:
NEXUS KOMMUNIKATION A/S

”D-dag med danske øjne” handler om den danske indsats under invasionen i Normandiet 1944. Filmen har fokus på krigssejlerne og deres betydning for de allieredes anerkendelse af Danmark. 6300 danske søfolk sejlede for de allierede under krigen. Omkring 800 af dem deltog i ”Operation Overlord”. Udover søfolkene medvirkede også et mindre antal danske faldskærmssoldater, infanterisoldater og kamppiloter. Danske betoneksperter og ingeniørfirmaer med base i London var med til at designe og producere de kunstige havne – de såkaldte mulberries. Havnene gjorde det muligt for de allierede at landsætte massive mængder tropper og materiel på strande, hvor tyskerne ikke forventede en landgang. I filmen medvirker krigssejlerne Erik Egebak, Erik Albertsen, J. P. Sørensen og den unge kulturformidler Jakob Kjærsgaard, der har sat en udstilling om de danske krigssejlere op på ”Utah Beach Museum” / ”Musée du Débarquement Utah Beach”. Afdøde krigssejlere og kamppiloter citeres, og filmen følger krigskorrespondent Emil Blytgen-Petersen, der dækkede invasionen for det engelske ”Frit Danmark”. Fortællingen er baseret på historisk arkivmateriale fra danske og udenlandske arkiver. Undervisningsmaterialet er produceret med henblik på brug i undervisning i gymnasium/HF og højere læreanstalter. Hele undervisningsforløbet er samlet på portalen Nexus Learning, hvor der udover beskrivelse og film også er en række opgaver i form af multiply choice-spørgsmål. ”D-dag med danske øjne” har en varighed på 26 minutter. Den er tilrettelagt af Anette Eggert Frydenberg, Cicerone ApS og produceres i samarbejde med Ebbe Kyrø, Nexus Kommunikation A/S. AEF (cand. mag i dansk/historie) og EK (cand. mag. i dansk/film) har tidligere produceret dokumentarprogrammer om historiske emner for DR. Speaken er indtalt af Malene Tabart, og underlægningsmusikken er komponeret af Victor Bøje. Filmen har følgende sponsorer: 15. Juni fonden 3F’s Medie- og Kulturfond Iver C. Weilbach Søfartens Ledere Maskinmestrenes Forening Jens og Margrethe Withs Fond Søfolkenes Mindefond 

Bogkortets ID
87310529
Dato for offentliggørelse
14. april 2015
Udgivelsesdato
9. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle gængse browsere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle gængse tablets og smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Fotograf
Ebbe Kyrø
Instruktør
Anette Eggert Frydenberg
Omfang
26 min.
Udgave/version
Version 1
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Gratis på undervisningsportalen Nexus Learning
Emneord
D-dag, 2. verdenskrig, krigssejlere, besættelsestiden, besættelsen, Normandiet, Utah Beach, Omaha Beach
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritiske begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Historie
   • B niveau
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Stx
  • Historie
   • A niveau
Kommentar til brug i undervisningen
1 time