Kommentarer

Arkitektens Værktøjskasse - Grundformerne  

Forfattere:
Tine Olesen
Udgiver:
Peregrina
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Håndværk og design, Matematik, Natur/teknologi
Klassetrin:
3.-6. kl.
Registreret af:
ARKTO v/Tine Olesen

Arkitektens Værktøjskasse - Grundformerne er en introduktion til arkitektur for 3. - 6. klassetrin. Bogen er rigt illustreret med eksempler på dansk arkitektur, som er karakteristisk for dansk arkitekturhistorie, og hvor den enkelte grundform er fremtrædende. Bogen er bygget op i kapitler der tydeliggør den enkelte grundforms egenskaber og plads i arkitekturen. Hvert afsnit afsluttes med forskellige opgaver, der giver inspiration til selv at arbejde videre. Det at arbejde praktisk bidrager til forståelse for arkitekturens opbygning. Der er tilknyttet en hjemmeside til bogen, hvor elevernes afsluttende byrumsmodel kan uploades. Anvendelse Arkitektens Værktøjskasse - Grundformerne er velegnet til tværfagligt emnearbejde i grundskolens 3. - 6. klassetrin. Bogens mål er at give værktøjer til at se og genkende grundformerne i hverdagen, samt at øge evnen til rumlig og kreativ tænkning. Forfatter Tine Olesen og illustrator Ulla Svarrer er begge uddannet på Arkitektskolen i Århus. 

Bogkortets ID
87148939
Dato for offentliggørelse
9. april 2015
Udgivelsesdato
10. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
nyere webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Illustrator
Ulla Svarrer
Sidetal
64 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-995471-3-5
Pris (ekskl. moms) og vilkår
110 kr Kontakt forlaget for rabat ved klassesæt.
Emneord
Arkitektur, Historie, Geometri, Billedkunst, Arkitekturhistorie, Grundformer, Byggeri, Konstruer, Kreativ
Klassetrin
3.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 3. - 5. klasse
     • Billedkommunikation (obligatorisk): Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
   • Håndværk og design
   • Matematik
    • 4. - 6. klasse
   • Natur/teknologi
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet kan benyttes til en sammenhængende tværfaglig emneuge, f.eks. 2-5 dage, hvor fokus er på arkitektur. Eleverne bør opdeles i tre grupper. Alternativt kan materialet bruges over en længere periode, med en ugentlig emnedag eller lignende. Der bør være min. 3 timers sammenhængende forløb, for hver arbejdsperiode. Kontakt evt arkitekt Tine Olesen for samarbejde i undervisningen.