Kommentarer

Energiens Univers 1 - Mellemtrin - Lærervejledning  

Serietitel:
Energiens Univers
Forfattere:
Christian Petresch, Erland Andersen
Materialetype:
 
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Matematik, Natur/teknologi
Registreret af:
FORLAGET MATEMATIK ApS

Undervisningsmateriale hvor matematik og naturfag tilsammen belyser emnet energi. Indholdet er bearbejdet og justeret, så det passer både til matematik og natur/teknologi. 

Bogkortets ID
86913875
Dato for offentliggørelse
25. marts 2015
Udgivelsesdato
9. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
32
Udgave/version
1.
ISBN
978-87-92637-25-3
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Supplerende materiale (F.52.b)
  • Natur/teknik (F.65)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 160,00
Emneord
energi, natur/teknologi, matematik, fision, fusion, solceller, vind, nedbør, densitet, geometri, vejret, temperatur, vedvarende energi, energiværker
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle polygoner (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om skitser og præcise tegninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger (vejledende mål)
      • Måling (obligatorisk område)
       • Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal (vejledende mål)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille mønstre med spejlinger, parallelforskydninger og drejninger (vejledende mål)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelighed i matematiske situationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål (vejledende mål)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik (vejledende mål)
      • Modellering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle matematiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle matematiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille og løse matematiske problemer (vejledende mål)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler (vejledende mål)
       • Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog (vejledende mål)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser (vejledende mål)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter (vejledende mål)
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om grafisk fremstilling af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge (vejledende mål)
       • Eleven har viden om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge (vejledende mål)
       • Eleven kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle metoder (vejledende mål)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til beregninger med procent (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal (vejledende mål)
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om negative hele tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om procentbegrebet, enkle potenser og pi (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende negative hele tal (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende procent, enkle potenser og pi (vejledende mål)
       • Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer (vejledende mål)
   • Natur/teknologi
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
      • Jorden og solsystemet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller fortælle om hovedtræk af Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser, herunder med animationer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller sammenligne solsystemets planeter (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau (vejledende mål)
       • Eleven har viden om symbolsprog i modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer (vejledende mål)
       • Eleven kan konstruere enkle modeller (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elektriske kredsløb (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle grafer til illustration af nedbørs- og temperaturmålinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om en vejrudsigts formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan illustrere nedbør og temperatur over tid (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, herunder digitale vejrkort (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster
      • Jorden og solsystemet (obligatorisk område)
       • Eleven kan skelne mellem astronomi og alternative forklaringer om solsystemets opstående og livets begyndelse (vejledende mål)
      • Naturen lokalt og globalt (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regionale forskelle og ligheder i natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til andre regioner (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle produktionskæder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i temperatur, nedbør og vindhastighed (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel produktudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan sortere og klassificere (vejledende mål)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved atmosfærisk luft og lys (vejledende mål)
       • Eleven har viden om nedbør, vind og temperatur (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle målinger af vejret, herunder med digitalt måleudstyr (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og lys (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
      • Stof og energi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om vandets kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan fremstille modeller af vandets kredsløb (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forsyningsproduktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv (vejledende mål)
      • Stof og energi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energiudnyttelse og drivhuseffekt (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vedvarende og ikke vedvarende energikilder (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtighedsperspektiv (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse og drivhuseffekt (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om undersøgelsesdesign (vejledende mål)
       • Eleven har viden om variable i en undersøgelse (vejledende mål)
       • Eleven kan designe enkle undersøgelser (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.