Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas  

Forfattere:
Henrik Torp, Glarmestre Snoer og Sønner A/S, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, Diplomingeniør M.IDA Carl Axel Lorentzen
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Materialekasse, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Byggeriets Uddannelser

Materialet understøtter undervisning i Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas, hvorefter deltagerne ud fra kendskab til forskellige sikringsdøre, sikringsvinduer og sikrings-glasprodukter kan rådgive om og udarbejde hensigtsmæssige løsningsforslag til opfyldelse af et givet sikringsniveau for sikring med døre, vinduer og glas. Deltagerne kan vælge og montere sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas i forskellige materialer med tilhørende befæstigelsesmetoder under hensyn til de givne sikringsniveauer i overensstemmelse med relevante standarder, kvalitetskrav og egenkontrol. I den forbindelse kan deltagerne overholde sikringsmæssige retningslinier og forsikringsselskabernes krav om dokumentation i form af en installationserklæring. Endelig kan deltagerne afdække kundebehov og rådgive om service og vedligehold 

Bogkortets ID
86879550
Dato for offentliggørelse
24. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, Marts 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med diplomingeniør M.IDA Carl Axel Lorentzen og Henrik Torp, Glarmestre Snoer og Sønner A/S, Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas, Marts 2015, der er udviklet for Undervisningsministeriet i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri og diplomingeniør M.IDA Carl Axel Lorentzen og Henrik Torp, Glarmestre Snoer og Sønner A/S”.
Emneord
Sikringsglas, herunder montage af sikringsvinduer,, sikringsdøre, og sikringsglas, Befæstigelsesmetoder, Sikringsniveauer, Standarder for sikringsglas
Læringsmål
  • AMU
    • Bygge og anlæg (BAI)
      • Konstruktion og montage med glas og aluminium