E-Bog "Komik og humor, FIlm og TV opgavebog"  

Serietitel:
E-Bog "Komik og humor, FIlm og TV opgavebog"
Forfattere:
Randolf Carlos Aabye
Udgiver:
Forlaget En Kovending
Materialetype:
 
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Filmkundskab - valgfag, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job
Hhx
Afsætning, Dansk, Innovation, Markedskommunikation, Samfundsfag
Htx
Dansk, Design, Design og produktion, Innovation, Kommunikation/it, Multimedier
Stx
Almen sprogforståelse, Billedkunst, Dansk, Dramatik, Innovation, Kulturforståelse, Mediefag, Multimedier, Psykologi, Religion, Retorik, Samfundsfag
Hf
Dansk, Innovation, Mediefag, Religion, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Dansk, Design, Fastholdelse/øget gennemførelse, Innovation, Erhvervsfag 3, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Omsorg, sundhed og pædagogik, Praktik, Psykologi, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport
Voksenuddannelser
AVU, DAU, Dansk, Dramatik, Formidling, Kulturfag, Kulturforståelse, Mediefag, Pædagogik, Samarbejde og kommunikation
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Service (SUS)
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Registreret af:
Forlaget En Kovending

3 vigtigste bulletspoints om bogen: 1) Bogen bruger komikken og humoren ,samt film og TV-produktion som pædagogisk virkemiddel, når der arbejdes med tunge emner som: Ytringsfrihed, Identitet og eksistens, Robotter og droner, Innovation og ideudvikling og De syv dødssynder 2) E-bogen understøttes af mere end 100 GRATIS filmfortællinger og personinterviews på TVRandolf.dk . TVRandolf.dk kan bruges som vejledning og inspiration til elever som ønsker, at arbejde med Film og TV. På TVRandolf.dk finder du som lærer også inspiration til opgavebogens svar via et e-bogs link. 3) Bogen er en tværfaglig bog og kan bruges på tværs af fagene: Dansk, Kristendom/Religion, Samfundsfag, billedkunst, IT og medier og fysik E- bog: Film og TV engangs opgavebog med filmfortællinger, filminspiration og elevkonkurrencer. Bogen kræver ingen forberedelsestid og flere kompetencemål er opfyldt. Målgruppe: Bogen henvender sig til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Bogen er opdelt i 4 afsnit: 1) Research 2) Film 3) TV 4) Finaleopgave Fagemner: Komik og humor De 7 dødssynder Innovation og ideudvikling Ytringsfrihed Identitet og eksistens Robotter og droner Film og TV genre: TV-poetryslam TV-talkshow TV-debatprogram Børne-TV, 5-8 år Nyheder, vejr og sport Science fiction-film Dokumentar og Voxpop Videoansøgning Reklamefilm Fiktionsdokumentar Faktaindslag TV-intro TV-sketch Stopmotion Dramakomedie Tidsforbrug og fagdybde: Det er op til den enkelte lærer, hvormeget og hvorlang tid de ønsker, at gå i dybden med hver emne. Det er ligeledes op til den enkelte lærer, om de ønsker at supplere de filmfortællinger og inspiration der allerede forefindes med egen viden eller andre lærematerialer. FEJL: 1) På BOGENS Første side står der at bøgerne "Film og TV-opgavebog Følelser" og Film og TV-opgavebog Uhygge og spænding" er UDGIVET - det er en fejl, de er under udvikling. Selve udgivelses datoen skal findes på ww.enkovending.dk 2) Side 38 og 39 er udskiftet og indtil nyt oplag er trykt, kan disse sider gratis hentes via TVRandolf.dk 

Bogkortets ID
86876006
Dato for offentliggørelse
24. marts 2015
Udgivelsesdato
3. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Randolf Carlos Aabye
Fotograf
Randolf Carlos Aabye Aabye
Instruktør
Randolf Carlos Aabye Aabye
Illustratorer
Julie Hougaard Høj, Shutterstock.com
Designere
Randolf Carlos aabye, Katrine Hansen, Hoerby grafisk design
Andre bidragydere
Henriette Hougaard Høj, Andrea Grandelag, Claus H. Drøjsbjerg
Omfang
48 sider, ca 100 kort film som filmfortællinger og inspiration
Udgave/version
udgave 1, version 1
ISBN
978-87-995796-5-5
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (E.08.l)
   • Temaer og genrer (E.08.d)
  • Design og Billedkommunikation
   • Billedkommmunikation og design (E.17.h)
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Generelt (E.25.a)
  • Hotel/Restauration/Levnedsmidler (E.50)
  • Håndværk og teknik
   • Generelt (E.27.a)
  • Jord til bord
   • Generelt (E.31.a)
  • Metodik/Didaktik/Pædagogik (E.56)
  • Produktudvikling, produktion og service
   • Produktudvikling, produktion og service (E.61.x)
  • Psykologi
   • Supplerende materiale (E.62.b)
  • Reklame / Salg og service
   • Reklame (E.63.a)
   • Salg og service (E.63.b)
  • Samfundsfag (E.68)
  • Service
   • Generelt (E.44.a)
  • Virksomhedslære (E.86)
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Visuel perception (F.07.c)
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
  • Dramatik (F.12)
  • Kommunikation/maskinskrivning/etb/ stenografi (F.46)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
  • Religion
   • Andre religioner (F.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
  • Samfundsfag (F.68)
  • Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab (F.79)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Billedanalyse (G.08.i)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Dramatik (G.12)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
  • Psykologi
   • Supplerende materialer (G.62.b)
  • Religion
   • Andre religioner (G.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
   • Kristendommen (G.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (G.64.a)
  • Samfundsfag (G.68)
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (G.85)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Visuel perception (S.07.c)
  • Kristendomskundskab
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.64.7)
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.64.8)
  • Samfundsfag
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.68.8)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Billedanalyse (V.08.i)
   • Temaer og genrer (V.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (V.09.g)
  • Kommunikation/maskinskrivning/etb/ stenografi (V.46)
  • Mediekundskab, medieteknik (V.55)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
  • Psykologi/Samarbejdslære
   • Supplerende materialer (V.62.b)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (V.64.d)
  • Social- og sundhedsuddannelserne (V.75)
  • Voksen- og børnepædagogik
   • Voksenpædagogik (V.87.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1 års fri adgang kr. 2.995,- ingen begrænsninger for antal brugere. Adgang gælder kun for en skole på en adresse. Prisen er inklusiv adgang til E-inspirationsbog og 100 filmfortællinger Hvis du ikke ønsker E-bogen, kan du købe den som klassesæt (engangsbog)
Emneord
Film tv opgavebog opgavehæfte komik og humor de syv dødssynder innovation robotter og droner ytringsfrihed latter standup poetryslam magi kropssprog sort humor parodi satire sarkasme, kynisme, slapstic ironi, sort humor, satire, imitation og parodi, tvrandolf
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
   • Detailhandel
   • Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
  • Service (SUS)
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Samfundsfag
  • DAU
   • Danskuddannelse 1
   • Danskuddannelse 2
   • Danskuddannelse 3
  • Dansk
  • Dramatik
  • Formidling
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Mediefag
  • Pædagogik
  • Samarbejde og kommunikation
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Dansk
   • Design
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Psykologi
   • Samfundsfag
   • Teknologi
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Praktik
    • Samarbejde skole/virksomhed
   • Samarbejde med eksterne
    • Produktionsskoler
    • UU-centre
    • Øvrige
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Drama - valgfag
   • Filmkundskab - valgfag
   • Kristendomskundskab
   • Medier - valgfag
   • Samfundsfag
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
   • Uddannelse og job
 • Hf
  • Dansk
  • Innovation
  • Mediefag
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Innovation
  • Markedskommunikation
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Innovation
  • Kommunikation/it
  • Multimedier
 • Korte videregående uddannelser
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Dramatik
  • Innovation
  • Kulturforståelse
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Undervisningstid, afhænger af den enkelte lærers tid og ønsker om hvor dybt, der skal arbejdes med hvert enkelt tema. 2 enkeltsider kan tage alt fra 2 timer til 2 dage Kan bruges som: Understøttende undervisning Projektuger/forløb Hvis tid til overs Som vikarundervisningsmaterialer