Komik og Humor, Film og TV opgavebog  

Serietitel:
Komik og Humor, Film og TV opgavebog
Forfattere:
Randolf Carlos Aabye
Udgiver:
Forlaget En Kovending
Materialetype:
   
Indhold:
Engangsmateriale, e-bog, AV-materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Filmkundskab - valgfag, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job
Hhx
Afsætning, Dansk, Innovation, It, Markedskommunikation, Samfundsfag
Htx
Dansk, Design, Design og produktion, Innovation, Multimedier, Samfundsfag
Stx
Almen sprogforståelse, Billedkunst, Dansk, Dramatik, Innovation, Kulturforståelse, Mediefag, Multimedier, Religion, Retorik, Samfundsfag
Hf
Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Innovation, Mediefag, Religion, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne
Voksenuddannelser
AVU, DAU, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Kulturfag, Kulturforståelse, Mediefag, Pædagogik, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser
Klassetrin:
6.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Forlaget En Kovending

3 vigtigste bulletspoints om bogen: 1)Bogen bruger komikken og humoren ,samt film og TV-produktion som pædagogisk virkemiddel, når der arbejdes med tunge emner som: Ytringsfrihed, Identitet og eksistens, Robotter og droner, Innovation og ideudvikling og De syv dødssynder 2)Bogen understøttes af mere end 100 GRATIS filmfortællinger og personinterviews på TVRandolf.dk . TVRandolf.dk kan bruges som vejledning og inspiration til elever som ønsker, at arbejde med Film og TV. På TVRandolf.dk finder du som lærer også inspiration til opgavebogens svar via et e-bogs link. 3) Bogen er en tværfaglig bog og kan bruges på tværs af fagene: Dansk, Kristendom/Religion, Samfundsfag, billedkunst, IT og medier og fysik Målgruppe: Bogen henvender sig til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Fagrelevans: Bogen er tværfaglig, og bogen indeholder opgaver som kan bruges af klassens forskellige faglærer: Dansk, Samfundsfag, Religion/kristendom, IT og mediefag, Fysik, Billedkunst og Historie. Bogen er opdelt i 4 afsnit: 1) Research 2) Film 3) TV 4) Finaleopgave Fagemner: Komik og humor De 7 dødssynder Innovation og ideudvikling Ytringsfrihed Identitet og eksistens Robotter og droner Film og TV genre: TV-poetryslam TV-talkshow TV-debatprogram Børne-TV, 5-8 år Nyheder, vejr og sport Science fiction-film Dokumentar og Voxpop Videoansøgning Reklamefilm Fiktionsdokumentar Faktaindslag TV-intro TV-sketch Stopmotion Dramakomedie Tidsforbrug og fagdybde: Det er op til den enkelte lærer, hvormeget og hvorlang tid de ønsker, at gå i dybden med hver emne. Det er ligeledes op til den enkelte lærer, om de ønsker at supplere de filmfortællinger og inspiration der allerede forefindes med egen viden eller andre lærematerialer. FEJL: 1) På BOGENS Første side står der at bøgerne "Film og TV-opgavebog Følelser" og Film og TV-opgavebog Uhygge og spænding" er UDGIVET - det er en fejl, de er under udvikling. Selve udgivelses datoen skal findes på ww.enkovending.dk 2) Side 38 og 39 er udskiftet og indtil nyt oplag er trykt, kan disse sider gratis hentes via TVRandolf.dk 

Bogkortets ID
86848664
Dato for offentliggørelse
23. marts 2015
Udgivelsesdato
3. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: almindelig pc
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: ipad + mobiltelefoner
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Randolf Carlos Aabye
Fotograf
Randolf Carlos Aabye
Instruktør
Randolf Carlos Aabye
Illustratorer
Shutterstock.com, Julie Hougaard Høj
Designere
Hoerbye Grafisk Design, Katrine R. Hansen, Randolf Carlos Aabye Aabye
Omfang
48 sider(engangsbog), mere end 100 filmfortællinger og inspirationsfilm af ca.1-2 minutters varighed
Udgave/version
2.udgave, version 1, 2. oplag
ISBN
978-87-995796-3-1
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Arbejdsbøger/opgavebøger til litteratur (E.08.g)
   • Billedanalyse (E.08.i)
   • Dansksystemer (E.08.a)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (E.08.l)
   • Skrivning (E.08.m)
   • Temaer og genrer (E.08.d)
  • Databehandling/Informationsteknologi
   • Grundmaterialer (E.10.a)
  • Design og Billedkommunikation
   • Billedkommmunikation og design (E.17.h)
  • Erhvervsøkonomi/Økonomi (E.16)
  • Gymnasiale- og videregående erhvervsfaglige udd.områder
   • Generelt (E.71.a)
   • HHX (E.71.c)
   • HTX (E.71.b)
   • Øvrige merkantile uddannelsesområder (E.71.e)
   • Øvrige tekniske uddannelsesområder (E.71.d)
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Detail (E.25.d)
   • Finans (E.25.c)
   • Generelt (E.25.a)
   • Handel (E.25.e)
   • Kontor (E.25.b)
  • Jord til bord
   • Generelt (E.31.a)
  • Metodik/Didaktik/Pædagogik (E.56)
  • Produktudvikling, produktion og service
   • Produktudvikling, produktion og service (E.61.x)
  • Psykologi
   • Supplerende materiale (E.62.b)
  • Reklame / Salg og service
   • Reklame (E.63.a)
   • Salg og service (E.63.b)
  • Samfundsfag (E.68)
  • Service
   • Generelt (E.44.a)
  • Social- og sundhedsuddannelserne (E.75)
  • Teknologi og kommunikation
   • Generelt (E.47.a)
   • Kreative medieuddannelser (E.47.b)
   • Teknologi og kommunikation - øvrige områder (E.47.e)
  • Virksomhedslære (E.86)
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Visuel perception (F.07.c)
  • Dansk
   • Arbejdsbøger/opgavebøger til litteratur (F.08.g)
   • Billedanalyse (F.08.i)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Dramatik (F.12)
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (F.17.f)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (F.56)
  • Religion
   • Andre religioner (F.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
  • Samfundsfag (F.68)
  • Tværfaglige materialer
   • 6.- 7. klassetrin (F.81.c)
   • 8.- 10. klassetrin (F.81.d)
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (F.85)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Arbejds/opgavebøger til litteratur (G.08.g)
   • Billedanalyse (G.08.i)
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (G.09.g)
  • Datalære/informatik
   • Supplerende materialer (G.10.b)
  • Dramatik (G.12)
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (G.17.f)
  • Psykologi
   • Supplerende materialer (G.62.b)
  • Religion
   • Andre religioner (G.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
   • Kristendommen (G.64.b)
  • Samfundsfag (G.68)
  • Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab (G.79)
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (S.07.k)
   • Skriftlige aktiviteter (S.07.i)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (S.07.f)
   • Visuel perception (S.07.c)
  • Kristendomskundskab
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.64.7)
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.64.8)
  • Samfundsfag
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.68.7)
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.68.8)
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsm.orientering
   • Læsetrin svarende til 7. kl. (S.85.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. kl. (S.85.8)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Arbejdsbøger/opgavebøger til litteratur (V.08.g)
   • Billedanalyse (V.08.i)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (V.08.n)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (V.08.l)
  • Dansk som andetsprog
   • Spil og konkrete materialer (V.09.e)
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (V.09.g)
  • Datalære/informatik
   • Supplerende materialer (V.10.b)
  • Dramatik (V.12)
  • Formning/Billedkunst
   • Billedkunst (V.17.f)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (V.64.d)
  • Samfundsfag (V.68)
  • Social- og sundhedsuddannelserne (V.75)
  • Voksen- og børnepædagogik
   • Voksenpædagogik (V.87.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Film og TV opgavebog Komik og Humor Pris pr. klassesæt over 20 stk: kr. 79,- pr stk inklusiv GRATIS E-bog med 100 filmfortællinger og inspiration til svar.
Emneord
Film, tv, opgavebog, opgavehæfte, komik og humor, de syv dødssynder, innovation, robotter og droner, ytringsfrihed, latter, standup, poetryslam, magi, kropssprog, sort humor, parodi, satire, sarkasme, kynisme, slapstic, ironi, sort humor, satire, imitation og parodi, identitet og eksistens, talkshow og børnetv, tv-debat
Klassetrin
6.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Det pædagogiske område og sosu-området (EPOS)
   • Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
   • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
   • Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
   • Praktisk kirketjeneste
   • Produktion af trykt og digital kommunikation
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Samfundsfag
  • DAU
   • Danskuddannelse 1
   • Danskuddannelse 2
   • Danskuddannelse 3
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Mediefag
  • Pædagogik
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Øvrige
   • Samarbejde med eksterne
    • Produktionsskoler
    • UU-centre
    • Øvrige
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 6. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
   • Drama - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Filmproduktion (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
   • Kristendomskundskab
    • 7. - 9. klasse
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Medieproduktion (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 7. - 9. klasse
   • Uddannelse og job
    • 7.- 9. klasse
 • Hf
  • Billedkunst
   • C niveau
  • Dansk
   • A niveau
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
   • C niveau
  • Innovation
   • C niveau
  • Mediefag
   • C niveau
  • Religion
   • C niveau
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Hhx
  • Afsætning
   • A niveau
   • B niveau
  • Dansk
   • A niveau
  • Innovation
   • C niveau
  • It
   • A niveau
   • B niveau
  • Markedskommunikation
   • C niveau
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Htx
  • Dansk
   • A niveau
  • Design
   • B niveau
  • Design og produktion
   • A niveau
  • Innovation
   • C niveau
  • Multimedier
   • C niveau
  • Samfundsfag
   • A niveau
   • B niveau
 • Korte videregående uddannelser
  • Academy Profession Programme
   • Marketing Management
   • Multimedia Design and Communication
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
   • Handelsøkonom
   • Markedsføringsøkonom
   • Serviceøkonom
  • IT- og designuddannelser
   • Multimediedesigner
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
   • Manuskriptforfatter
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
   • Leisure management
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Sygeplejerske
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Billedkunst
   • B niveau
   • C niveau
  • Dansk
   • A niveau
  • Dramatik
   • B niveau
   • C niveau
  • Innovation
   • C niveau
  • Kulturforståelse
   • B niveau
  • Mediefag
   • B niveau
   • C niveau
  • Multimedier
   • C niveau
  • Religion
   • B niveau
   • C niveau
  • Retorik
   • C niveau
  • Samfundsfag
   • A niveau
Kommentar til brug i undervisningen
Kan bruges som: - understøttende undervisning - projektuger/forløb - hvis tid til overs - som vikarundervisningsmaterialer Undervisningstid, afhænger af den enkelte lærers tid og ønsker om hvor dybt, der skal arbejdes med hvert enkelt tema. 2 enkeltsider kan tage alt fra 2 timer til 2 dage