Flipped Classroom  

Forfattere:
Henning Romme Lund
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Htx
Biologi, Bioteknologi, Byggeri og energi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Innovation, Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Innovation, Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Klassetrin:
0.-10. kl.
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Flipped classroom – kom godt i gang handler om, hvordan man som lærer kan organisere sin undervisning med videoer samt fremstille og udvælge videoer til forskellige faglige formål, så man får mere tid til elevaktiverende aktiviteter. Udgivelsen indeholder levende eksempler på videoer fra forfatterens og andre læreres undervisning. Flipped classroom – kom godt i gang er en overskuelig, praktisk håndbog, der kan give inspiration til og konkrete bud på at gøre god undervisning bedre gennem brug af videoer. Det hele er forklaret og eksemplificeret med udgangspunkt i en dansk undervisningstradition. 

Bogkortets ID
86542833
Dato for offentliggørelse
11. marts 2015
Udgivelsesdato
27. februar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=1255
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: https://systime.dk/index.php?id=1255
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
https://systime.dk/index.php?id=1255
Slutbrugere
Underviser
Omfang
11 eksempler | 26 videoeksempler | 8 videoinstruktioner
ISBN
9788761670236
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Øvrige fag/emner (F.89)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
Emneord
organisere , undervisning , videoer , faglige formål, overskuelig, inspiration , dansk undervisningstradition
Klassetrin
0.-10. kl.
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dans
  • Dansk
  • Design
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Innovation
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Innovation
  • International økonomi
  • It
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Htx
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Byggeri og energi
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Engelsk
  • Filosofi og teknologi
  • Fysik
  • Informationsteknologi
  • Innovation
  • International teknologi og kultur
  • Kemi
  • Kommunikation/it
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Multimedier
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Programmering
  • Samfundsfag
  • Statik og styrkelære
  • Teknologi
  • Teknologihistorie
 • Stx
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dans
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Innovation
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog