Kommentarer

Globaliseringens vindere & tabere  

Udgiver:
Pedersen & Co.
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Kopimateriale, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Engelsk, Innovation, Mediefag, Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Engelsk, Geografi, Kultur- og samfundsgruppe, Mediefag, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Registreret af:
PEDERSEN & CO ApS

Dette materiale sætter ansigter på globaliseringens vindere og tabere, og giver eksempler på, hvordan markedsmekanismerne nogle steder skaber muligheder og andre steder øget ulighed. Hvis du som gymnasielærer planlægger forløb i samfundsfag i emner som ”globalisering” og ”ulighed”, og hvis du ønsker et samarbejde med engelsk og mediefag, så burde materialet være relevant for dig. Under punktet ”elevark” er der 10 forslag til forløb i de enkelte fag. 

Bogkortets ID
86504501
Dato for offentliggørelse
10. marts 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle gængse
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Os og Andriod
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Safari, firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
4xca.28 min. samt tekster og forslag til forløb
Emneord
Globalisering, Indien, Kina i Afrika, Liberalisering, Udvikling, CSR
Læringsmål
 • Hf
  • Engelsk
  • Geografi
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Mediefag
  • Samfundsfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
 • Stx
  • Engelsk
  • Innovation
  • Mediefag
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Kan bruges i både kortere og længere forløb, i enkelte fag og fællesforløb. Se venligst punktet "til læreren" i materialet.