Hent online materiale (0)

Kommentarer

Dictus Classic PC Skolelicens  

Udgiver:
Dictus ApS
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk, Kompetenceudvikling af medarbejdere
Voksenuddannelser
Dansk, Dansk som andetsprog, FVU
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
3.-10. kl.
Registreret af:
DICTUS ApS

Dictus PC licenser på op til 25 elever/lærer på skolen. Årligt abonnement hvor licenserne frit kan tildeles til elever og lærer. Selve programmet er identisk med Dictus PC: Dansk talegenkendelse til elever med skrivevanskeligheder. Benytter tale-til-tekst teknologi så eleven kan sige det ord der skal skrives på computeren. 

Bogkortets ID
86400439
Dato for offentliggørelse
6. marts 2015
Udgivelsesdato
18. september 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Windows
Særlige krav til udstyr?
Ja: Headset - USB mikrofon
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktop software. Skriver bedst i IE
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
Dictus 4
Pris (ekskl. moms) og vilkår
3750 kr. for 12 måneders periode Software til download på PC Bemærk at Headset ikke er inkluderet i pris.
Emneord
Dictus, tale-til-tekst, tale til tekst, talegenkendelse, dikteringssystem, skrivestøtte, skrivestøtte system
Klassetrin
3.-10. kl.
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
  • På tværs
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
    • 6. - 7. klasse
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
    • 8. - 9. klasse
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
 • Voksenuddannelser
  • FVU
   • Læsning
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse