Kommentarer

Dødsstraffens kulturhistorie. Ritualer og metoder 1600-2000  

Forfattere:
Inga Floto
Udgiver:
Museum Tusculanums Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Historie
Registreret af:
MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG

Dødsstraffen synes at appellere til helt elementære behov for hævn og gengældelse, der ligger dybt i den menneskelige natur. I denne lille, men tankevækkende bog, fortæller Inga Floto om de former, dødstraffen har antaget gennem de sidste 400 års turbulente, vestlige historie. Bogen er opdelt i fire kapitler, der kan læses kronologisk fortløbende eller som fire enkeltstående essays. Første Kapitel, Ritualet, behandler dødsstraffen i den tidligmoderne periode 1600-1750, hvor grusomme og bestialske afstraffelsesformer hørte til dagens orden. Andet kapitel, Tidehverv, behandler Oplysningstiden, hvor det religiøse verdensbillede brød sammen og en ny strafferetstænkning så dagens lys. Tredje kapitel, En moderne død, beskriver de former, dødsstraffen antog i den moderne, sækulariserede verden. Henrettelserne, der før havde været offentlige ritualer, blev gemt bag lukkede døre, og teknikken holdt sit indtog i humanitetens navn i form af guillotine, elektrisk stol og gaskammeret. I fjerde kapitel, Staten og døden, vises det hvordan dødsstraffen stadig er dybt rodfæstet i retsbevidstheden i moderne demokratier, og udgør et stadigt tilbagevendende etisk dilemma. Kapitlet diskuterer synspunkterne for og imod dødsstraffen, skitserer afskaffelsens historie, og afslutter med en analyse af den amerikanske dødsstraf, hvor moderniteten er ført ud i sin yderste konsekvens i en fuldstændig klinisk og bureaukratisk form, der forekommer mange europæere formålsløs og absurd. Inga Floto (f.1937) er professor i historie ved Københavns Universitet og dr. phil. på en afhandling om amerikansk udenrigspolitik (1973). Hun var 1974-83 medredaktør på Historisk Tidsskrift og har tidligere bl.a. udgivet Historie - en videnskabshistorisk undersøgelse. 

Bogkortets ID
85906
Dato for offentliggørelse
10. januar 2002
Udgivelsesdato
1. januar 2001
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
190 s
Udgave/version
2. oplag
ISBN
978-87-7289-655-7
DK5
90.7
FAUST
21172030
Opstilling
  • Gymnasiale uddannelser
    • Historie
      • Supplerende materiale, Verden (G.33.d)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
158,40 kr.
Emneord
Strafferet. Kriminologi , historievidenskab
Læringsmål
  • Stx
    • Historie