Classic  

Serietitel:
Jordens Folk 48 1
Forfattere:
Anette Leleur, John Liep, Frits Høyrup, Jakob Krause-Jensen, Niels Larsen
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Geografi, Historie, Idræt, Samfundsfag
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Historie, Idræt, Kulturforståelse, Religion, Samfundsfag, Teknologi
Hf
Dansk, Geografi, Historie, Religion, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
DANSK ETNOGRAFISK FORENING

Dette nummer af JORDENS FOLK er en tur ned af mindernes allé. Nummeret er et genoptryk af seks artikler fra bladets tidligere numre, en for hvert af de fem første årtier, som bladet er udkommet i, samt åbningsartiklen fra det allerførste nummer af JORDENS FOLK, der så dagens lys i 1965, og som indledes med spørgsmålet: hvad er etnografi? Vores hensigt er netop at belyse, hvad etnografi er og kan være, og gennem en udvalgt artikel fra hvert årti fokuserer vi på nogle af de tendenser, som har præget faget og bladet op gennem årene – John Lieps artikel om ståløkser blandt aboriginere i 1967, Anette Leleurs artikel om vaginalmagt og kvindeforagt fra 1976, Erik Larsens artikel om dans og idræt i Tanzania fra 1984, Jakob Krause-Jensens artikel om at være tolk for den indiske antropolog Prakash Reddy i Danmark i 1990 og Nils Bubandts artikel om monarki, magi og demokrati i Indonesien fra 2006. Det er et sammenfald af flere forskellige jubilæer og initiativer, der har fået JORDENS FOLKs redaktion til at grave i arkiverne og finde på at udgive dette JORDENS FOLK CLASSIC. I 2013 fejrer Aarhus Universitet 50-året for etnografi som studiefag i Aarhus, hvorved faget fik to centre i landet efter at være blevet etableret på Københavns Universitet i 1946. Dansk Etnografisk Forening blev dannet i 1952 og fyldte altså 60 år i 2012. I 2012 påbegyndte Dansk Etnografisk Forening at indscanne det hedengangne, engelsksprogede tidsskrift FOLK for at kunne gøre samtlige dette fagtidsskrifts artikler tilgængelige i digital version – og det samme var tanken med JORDENS FOLKs bagkatalog. Projektet er imidlertid stødt på vanskeligheder med reglerne om copyright, idet vi er nødt til at sikre os rettighederne til at genoptrykke tekst- og billedmateriale digitalt for ikke at løbe ind i senere erstatningskrav. Mange af bladets bidragydere gennem tiderne sidder nok derhjemme med dette nummer i hånden og tænker, at man godt kunne have valgt andre artikler ud, for eksempel deres egne rigtigt gode artikler:). Det ville vi også gerne, og faktisk vil vi gerne gøre alle artikler tilgængelige for den nutidige offentlighed. Som sagt må vi for at undgå problemer imidlertid indhente tilladelse til at genoptrykke tekst og billeder fra forfatterne og bidragyderne. Sidder du derfor nu derude og vil gerne have din artikel gjort tilgængelig i digital form, så kontakt os hellere i dag end i morgen! Vi står klar ved scanneren for at gøre denne rigdom af artikler, overvejelser og indblik i fagets historie i Danmark tilgængelig for alverden. 

Bogkortets ID
85596348
Dato for offentliggørelse
5. februar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc, bærbar, tablet
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
explorer, chrome, safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktører
Rasmus Kudahl Kaae Munch, Thomas Fibiger
Emneord
Etnografi, Faghistorie
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 8. - 9. klasse
   • Geografi
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Idræt
    • 8. - 9. klasse
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
 • Hf
  • Dansk
  • Geografi
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
   • Natur- og kulturformidling
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Dansk
  • Historie
  • Idræt
  • Kulturforståelse
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Teknologi