Kommentarer

Modige frontkæmpere i det globale Syd – seks personlige beretninger fra indsatsen for en bæredygtig udvikling  

Forfattere:
Jette Hagensen
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Almen studieforberedelse, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Geografi, Samfundsfag
Registreret af:
Envice

Et undervisningshæfte om presserende problemer på miljø- og klimaområdet i Afrika og Indien, og om modige mennesker, der på trods af mange udfordringer, gør en stor indsats lokalt for at løse deres problemer og fremme en mere bæredygtig udvikling. Publikationen er målrettet geografi / naturgeografi og samfundsfag i gymnasiet og er velegnet til temaforløb om bæredygtig udvikling. Det kan også bruges til studieretningsprojekter (SRP) og almen studieforberedelse forløb (AT), samt almen folkeoplysning. Udgivet december 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling og Mitraniketans Venner. Der er desuden udarbejdet en undervisningsvejledning med forslag til aktiviteter og link til supplerende materiale. 

Bogkortets ID
85481549
Dato for offentliggørelse
2. februar 2015
Udgivelsesdato
31. december 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-997994-0-4
Emneord
klima miljø bæredygtig udvikling Afrika Indien Det globale Syd NGOer , Kenya Tanzania Nigeria
Læringsmål
 • Hf
  • Geografi
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Samfundsfag