Hent online materiale (0)

Kommentarer

d'dansk 1. kl. Lærervejledning, IWB-tavler, Web-tilkøb  

Serietitel:
d'dansk
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Tilkøb til d’dansk 1. klasse Lærervejledning. Har skolen købt d’dansk 1. klasse Lærervejledning i 2012 eller 2013, kan IWB-tavlerne tilkøbes via denne licens. Licensen giver adgang til download af IWB-tavler på Materialehylden. Bemærk, at der er tale om notebookfiler til brug på SMARTboard. Licensen gælder skolens lærere og skal ikke fornyes. 

Bogkortets ID
85315200
Dato for offentliggørelse
10. februar 2015
Udgivelsesdato
10. februar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, IOS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad via SMART Notebook app eller SMART Notebook Web
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Firefox, Chrome, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
ISBN
9788723500083
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
400,00 kr.
Emneord
d'dansk, IWB, IWB-materiale, IWB-tavler, Smartboard, alfabet, bogstav, lyd og bogstav, bogstavprogram
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)
       • Eleven kan stave lette ord (vejledende mål)
       • Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser (vejledende mål)
       • Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer (vejledende mål)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale (vejledende mål)