Opfølgningskursus til sprøjtecetifikat  

Forfattere:
Hans Kristian Torp, KoldCollege
Udgiver:
Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i et samarbejde med KoldCollege
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Mejeri- og jordbrug (MJE)
Registreret af:
Jordbrugets Uddannelser

Undervisningsmateriale til opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, primært henvendt til væksthusgartnere. Dette elevmateriale indeholder hovedtræk af de faglige- og praktiske kompetencer, som deltageren skal tilegne sig i Amu uddannelsen, kursus 40837 opfølgningskursus til sprøjtecertifikat. Det kan bruges som støtte for lærerens gennemgang i teori og give inspiration til tilrettelæggelsen af praktiske opgaver 

Bogkortets ID
85187537
Dato for offentliggørelse
21. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmateriale til AMU uddannelse kursus 40837 ” sprøjtecertifikat, opfølgningskursus”. Januar 2015 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i et samarbejde med KoldCollege.
Emneord
sprøjtecertifikat
Læringsmål
  • AMU
    • Mejeri- og jordbrug (MJE)
      • Drift af gartneri, havecenter og planteskole
      • Planteproduktion i landbruget