Kommentarer

Christian 4.  

Serietitel:
Tjek på Historien
Forfattere:
Henning Brinckmann, Sara Brandhøj Sørensen
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
3.-5. kl.
Registreret af:
Forlaget Meloni v/Thomas Rønn

Christian 4. levede for over 400 år siden. Dengang så Danmark meget anderledes ud end i dag. F.eks. var byerne meget mindre, og der var kun få store huse. Det ændrede Christian 4. Han opførte mange nye bygninger, en del af dem kan vi stadig se i dag. Da Christian 4. blev konge, var det til et stort og rigt land. Men da han døde, var Danmark blevet meget mindre, og mange af landets penge var brugt. Alligevel var han både dengang og i dag en meget populær konge. I Tjek på Historien kan du læse om vigtige personer og begivenheder i både Danmark og andre lande. Du kan læse om, hvordan de var med til at forandre Danmark og Verden. I denne bog kan du læse om Christian 4. – en af Danmarks mest kendte konger. 

Bogkortets ID
85139098
Dato for offentliggørelse
19. januar 2015
Udgivelsesdato
19. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
32 sider
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
978-877150-028-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Danmark/Norden (F.33.a)
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
120 kr.
Emneord
Christian den 4., Danske konge, Rundetårn, Børsen, Rosenborg, Christian 4., Danmark, renæssance
Klassetrin
3.-5. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
      • Historiske fortællinger (obligatorisk område)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
      • Historiske spor (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
      • Historiekanon (obligatorisk område)
      • Kronologi (obligatorisk område)
      • Samfund (obligatorisk område)
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
      • Historiske problemstillinger (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)