Hent online materiale (0)

Kommentarer

Flexbog, Danskfagets metoder  

Forfattere:
Henrik Borg Jensen
Udgiver:
L&R Uddannelse
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Med Flexbog får du det indbydende boglayout kombineret med de interaktive muligheder fra i-bogen. Du kan kommunikere med dine elever, følge elevernes arbejde og udvikling og målrette din undervisning ved at lægge dit eget indhold ind. Denne flexbog indeholder den analoge grundbog i en digital, interaktiv ramme. “Danskfagets metoder” gennemgår og demonstrerer de overordnede analysemetoder til at ‘åbne’ forskellige tekster. Udgivelsen giver et fagligt metodisk fundament til dig, der skal analysere litteratur, sprog og medier. Flexbogen købes som 1-årig licens. Læs mere om Flexbog, og se præsentationsfilm http://www.lru.dk/flexbog-gym.aspx 

Bogkortets ID
84988955
Dato for offentliggørelse
11. juni 2015
Udgivelsesdato
10. juni 2015
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, Mac OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE 8-9-10, Mozilla Firefox, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-7066-657-2
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
60,00 kr. pr. elev pr. år.
Emneord
dansk, gymnasiet, metode, teori, analyse, tekstanalyse, litteraturteori
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk