Kommentarer

Den globale hedetur. Om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge dem  

Serietitel:
NOAH's debatserie
Forfattere:
Stig Melgaard
Udgiver:
NOAH's Forlag
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Fysik/kemi, Samfundsfag
Stx
Fysik, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fysik, Samfundsfag
Registreret af:
NOAH

Bladform, illustreret m.modeller, tekstbokse, figurer o.l., i farver. Debathæfte om drivhuseffekten og det globale klima. Forslag til handlinger. Internationale initiativer. Folkeskolens 8.-10. klassetrin, ungdomsuddannelser (almene og erhvervsrettede). 

Bogkortets ID
84931
Dato for offentliggørelse
13. december 2001
Udgivelsesdato
1. januar 2001
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
30 s. (400 kr. for klassesæt, 30 stk. inkl. lærervejledning)
ISBN
978-87-87820-85-1
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Fysik og Kemi
   • Supplerende materialer, fysik (E.20.c)
  • Samfundsfag (E.68)
 • Folkeskolen
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer (F.20.c)
  • Samfundsfag (F.68)
  • Tværfaglige materialer
   • 8.- 10. klassetrin (F.81.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer, fysik (G.20.c)
  • Naturfag (G.59)
  • Samfundsfag (G.68)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Fysik og kemi
   • Supplerende materialer (V.20.c)
  • Naturfag (V.59)
  • Samfundsfag (V.68)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
20,00 kr. 400 kr. for klassesæt, 30 stk. inkl. lærervejledning).
Emneord
Meteorologi, Klima
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Fysik
   • Samfundsfag
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fysik/kemi
   • Samfundsfag
 • Stx
  • Fysik
  • Samfundsfag