Hent online materiale (0)

Kommentarer

Bingo ! Lærervejledning/Web  

Serietitel:
Bingo !
Forfattere:
Dea Jespersen, Danièle Eychenne
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Fransk
Klassetrin:
5.-6. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Bingo ! er et grundbogsmateriale til fransk, der omfatter 5. og 6. klasse. Bingo ! Lærervejledning/Web rummer mål, metoder og undervisningsvejledning. På websitet finder du lyd, kopisider, links, den interaktive Glosemaskine og IWB-opgaver. IWB-opgaverne er tilgængelige med læreradgang, som købes sammen med lærervejledningen. 

Bogkortets ID
84521494
Dato for offentliggørelse
22. januar 2015
Udgivelsesdato
22. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: IOS, Windows
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chome, Explorer, Firefox, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
104 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788723509659
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Fransk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.18.c)
   • Lærebøger/grundbøger (U.18.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Éngangsbetaling: 1400,00 kr. for 2 læreradgange.
Emneord
fransk, hverdagssprog
Klassetrin
5.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fransk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
      • Fransk som adgang til verden (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fransksprogede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan finde aldersvarende fransksprogede medier (vejledende mål)
      • Kulturforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om frankofone lande og områders geografi (vejledende mål)
       • Eleven har viden om nationale symboler i den frankofone verden (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om frankofone symboler (vejledende mål)
       • Eleven kan placere frankofone lande og områder på et verdenskort (vejledende mål)
      • Kulturmøder (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kulturbundne udtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende hilsner og enkle kulturbundne udtryk i korte samtaler (vejledende mål)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afkodning af lyd og intonation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om faste udtryks udtale (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende særlige franske lyde i ord (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem ord og udtryk (vejledende mål)
      • Præsentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og faste udtryk for præsentationsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven kan med få sætninger præsentere nære emner (vejledende mål)
       • Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle ord og vendinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om relevante spørgeord og svarstrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse (vejledende mål)
       • Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem franske lyde og andre sprogs lyde (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stigende og faldende intonation (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne franske lyde (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne intonation i faste udtryk (vejledende mål)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle og transparente ord og udtryk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om gættestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå enkle ord og udtryk med støtte i billeder og lyd (vejledende mål)
       • Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har mod på at skrive på fransk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om sig selv (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive enkle ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forholdet mellem skrift, ordbillede og udtale på fransk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om franske bogstaver og tegn (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne franske bogstaver og tegn (vejledende mål)
       • Eleven kan stave enkle ord og udtryk (vejledende mål)
      • Tekster og medier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kompensationsstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskellige medier (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge enkle digitale værktøjer til at kompensere for manglende sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende teksttyper i forskellige medier (vejledende mål)