Kommentarer

1914-18 - Danmark under 1. verdenskrig  

Serietitel:
Punkt på tidslinjen
Forfattere:
Birgit Knudsen
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

1914-18 – Danmark under 1. verdenskrig er en temabog, der kan anvendes som supplerende materiale til grundbog i historieundervisningen eller som udkig fra undervisningen i kanonpunkterne ’Stormen på Dybbøl 1864’ eller ’Genforeningen 1920’. Målgruppe er 7.-10. klasse. Krigens baggrund og forløb med vægt på konsekevenserne for Danmark og især Sønderjylland. Wilson og fredsslutningen. Der læggs vægt på aktiverende elevopgaver med fx kilder og billeder til analyse. 

Bogkortets ID
84469072
Dato for offentliggørelse
7. januar 2015
Udgivelsesdato
7. januar 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
72 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-50556-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Danmark/Norden (F.33.a)
   • Lærebøger/grundbøger, Verden (F.33.b)
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
165,00 kr.
Emneord
Historie, Punkt på tidslinjen
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenariers funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
      • Principper for overblik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der ligger til grund for principper for inddeling af historien (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare brug af principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik (vejledende mål)