Kommentarer

Affaldshåndtering  

Forfattere:
Lis Ibsgaard Kristensen, AARHUS TECH
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Inden for de sidste 50-60 år er vi i vores del af verden, begyndt at generere mere og mere affald og også mere og mere farligt affald. For ca. 40 år siden begyndte biologer og andre miljøinteresserede at råbe vagt i gevær. Hvis ikke vi tog fat om problemerne, ville vi få flere og flere giftige stoffer ud i vores miljø og til sidst drukne i affald. Bevidstheden herom er først lidt efter lidt, nået ud til politikere og almindelige borgere. Nu er der vist ikke mange, som ikke er klar over, at det på sigt er en livsvigtig samfundsopgave. Hele problematikken omkring global opvarmning og det globale miljø, i det hele taget, er et kæmpeområde, hvor affaldshånd-teringen er en yderst vigtig faktor. Hvordan affald skal håndteres, er tæt forbundet med hele miljøområdet. Det er samfundsmæssigt et særdeles vigtigt område, som er inde i en rivende udvikling. Der er allerede sket mange forandringer til det bedre, og der kommer hele tiden nye tiltag. Så glæd dig over at være en del af denne spændende udvikling. 

Bogkortets ID
84188873
Dato for offentliggørelse
9. december 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Udgave/version
2. udgave
Emneord
affaldshåndtering, storskrald, farligt affald, byggeaffald
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Ejendomsservice